Novice | 13. november 2015

Naslednji korak pri razreševanju tematike CO2

 

Že 3. novembra 2015 je koncern obvestil javnost, da je pri določanju vrednosti CO2  v postopku pridobivanja homologacije pri okrog 800.000 koncernskih vozilih morda prišlo do nepravilnosti. To so ugotovili in objavili v sklopu notranjih preiskav, ki so trenutno v teku.

Notranje preiskave v zvezi z aktualnimi vozili iz modelskega leta 2016 so pokazale, pri katerih vozilih so bile dejansko navedene neustrezne vrednosti CO2. Skupno je takšnih vozil iz modelskega leta 2016 po vsem svetu okrog 430.000. V prilogi je seznam spornih modelov posameznih koncernskih znamk.

Koncern Volkswagen bo v želji po čim hitrejših novih meritvah emisij CO2 pri teh vozilih pristojne organe seznanil s trenutnimi ugotovitvami. Hkrati bo s tem seznanil tudi uvoznike in trgovske partnerje.

Naslednji korak bo na primer za znamko Volkswagen določitev novih vrednosti CO2 pod nadzorom Zveznega urada za motorna vozila (KBA).

V naslednjem tednu bodo poleg tega na nacionalne spletne strani za stranke posameznih znamk dodane vsebine v zvezi s tematiko CO2. Stanke bodo lahko z vnosom številke šasije svojega vozila preverile, ali je njihovo vozilo sporno.

S pristojnimi organi še naprej ugotavljamo, v kolikšni meri so morda prizadeti tudi modeli starejših letnikov. Po dosedanjih ugotovitvah koncern Volkswagen še naprej predpostavlja, da gre za skupno okrog 800.000 vozil; to je podatek, ki je bil že objavljen v javnosti. Poleg tega se koncern Volkswagen že dogovarja s pristojnimi finančnimi in davčnimi organi po posameznih državah, da morebitnih dodatnih davkov, ki so neposredno povezani s tematiko CO2, ne bo treba plačevati strankam, temveč bodo zaračunani neposredno koncernu Volkswagen.
Nesporno je, da varnost vozil v noben primeru ni ogrožena, zato tudi niso potrebni nobeni tehnični ukrepi.

Informacije o porabi in CO2 se vedno nanašajo na vrednosti, izmerjene po predpisanem postopku (Uredba (ES) št. 715/2007 v trenutno veljavni verziji) v okviru homologacije vozila na podlagi testnega postopka WLTP. Več informacij najdete tukaj ali pri pooblaščenem trgovcu. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in tukaj.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 

Zapri
Meni
Zapri meni
Zapri

Aktualne informacije za stranke

Na tej strani boste našli novice o aktualnem razvoju dogodkov pri Volkswagnu.

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen