Meni
Zapri meni
Zapri

Od nastanka do reciklaže: ekobilanca modelov ID.

Emisije CO2 nastajajo v vseh fazah življenjskega cikla posameznega vozila. Kakšna je njihova količina – to nam pove ekobilanca. Na poti do brezogljične mobilnosti smo proizvodnjo modelov ID. optimizirali tako, da bi bile emisije CO2 čim manjše.

Življenjska doba avtomobila in njegov učinek na okolje

Izziv: da bi prišli do proizvodnje s čim manj emisijami CO2, morajo naše strokovnjakinje in strokovnjaki čim bolj natančno izračunati količino izpusta CO2. Pri tem jim pomaga ekobilanca oz. ocena življenjskega cikla (ang. Life Cycle Assessment, LCA). S pomočjo te po ISO standardizirane metode analizirajo vsak posamezen sestavni del in ugotovijo, kakšen učinek ima vozilo na okolje v času svojega celotnega življenjskega cikla - od pridobivanja surovin, prek proizvodnje, montaže in faze uporabe vozila, do recikliranja materialov. Pri tem preučujejo različne kategorije učinkov. Ena od njih je izpust CO2 in v zelo majhnem deležu tudi izpust drugih plinov, ki ga preračunajo v tako imenovane ekvivalente CO2. To je merska enota, ki omogoča primerjavo učinkov vseh toplogrednih plinov na ozračje.

Kako naredimo trajnost merljivo

Za vsak korak obdelave posameznega sestavnega dela s posebno programsko opremo na osnovi standardiziranih povprečnih vrednosti izračunamo njegove emisije. Za proizvodne korake z največjo porabo energije, denimo za izdelavo baterijskih celic, pri modelu ID.31 namesto povprečnih vrednosti uporabimo konkretne podatke naših dobaviteljev. Ta postopek se imenuje tudi specifična ekobilanca. Natančno pokaže, kakšen je učinek ukrepov, ki jih uporabljamo - in kolikšna je dejanska količina CO2, ki jo je treba kompenzirati. Rezultate ekobilance neodvisno preveri in potrdi TÜV Nord.

Potrjeno „Carbon neutral Product“ ("podnebno nevtralen produkt")

Ker zdaj vemo, kolikšne so emisije pri proizvodnji modelov ID., gremo lahko še en korak naprej. Volkswagen vam s pisnim dokumentom in pečatom potrdi, da je vaše vozilo ID. dobavljeno z nevtralno bilanco CO2. TÜV NORD kot neodvisni preveritelj namreč jamči, da je vozilo ID. ob primopredaji kupcu "podnebno nevtralen produkt". V izračunu emisij so upoštevani vsi ekvivalenti CO2 iz celotne dobavne verige ter iz proizvodnje in montaže. Del izračuna so tudi transport do trgovcev po vsej Evropi, prvo polnjenje baterije pred primopredajo vozila in recikliranje vozila. Za kompenzacijo izračunanih ekvivalentov CO2 poskrbimo mi. V tej bilanci niso upoštevani samo tisti ekvivalenti CO2, ki nastanejo v času uporabe in vzdrževanja/servisiranja vozila. Prav tako niso upoštevani ekvivalenti CO2, ki nastanejo pri recikliranju visokonapetostne baterije; surovine, pridobljene v tem procesu, namreč predstavljajo osnovo za ekobilanco prihodnjih baterij.

1 Dobavna veriga / 2 Proizvodnja / 3 Logistika / 4 Prvo polnjenje VN-baterije

Brez že odpravljenih emisij ekvivalentov CO2 ob upoštevanju ukrepov za zmanjšanje

Kdor vozi ID.3, je vsekakor v prednosti

Da boste torej že od samega začetka vozili z bilanco CO2, ki je boljša kot pri primerljivih vozilih s klasičnim motorjem, že med proizvodnjo zmanjšujemo in preprečujemo emisije CO2 z različnimi ukrepi, ki so predstavljeni v članku "Skupaj za učinkovitejše varstvo podnebja". Mednje sodi na primer uporaba zelene elektrike, tako pri izdelavi baterijskih celic kot tudi v tovarni v Zwickauu, kjer poteka proizvodnja modelov ID.3 in ID.4 . Emisije CO2, ki se jim v fazi od proizvodnje do predaje vozila kupcu ni mogoče izogniti in se izračunavajo na osnovi specifične ekobilance, kompenziramo z naložbami v certificirane podnebnovarstvene projekte. Tudi to redno preverja TÜV NORD.

Primerjava različnih ekobilanc v celotnem življenjskem ciklu kaže: celo brez kompenzacije preostalih emisij CO2 v proizvodnji imajo modeli ID. pri CO2 prednost glede na primerljiv model s klasičnim motorjem. In to ne samo, če za polnjenje uporabljate zeleno elektriko, ampak tudi že pri polnjenju z navadnim, evropskim sestavom virov elektrike.

Električna mobilnost tudi predstavlja veliko priložnost, da emisije CO2 v fazi uporabe vozila zmanjšamo skoraj na nič in da to prednost še močno povečamo: z načrtnim polnjenjem z zeleno elektriko. Tudi sami torej lahko prispevate k varovanju podnebja!

Potencial prihodnosti

Rezultati ekobilance električnih avtomobilov so samo trenutni prerez stanja. Ponujajo še veliko potenciala za nadaljnje zmanjšanje emisij CO2 v celotnem življenjskem ciklu. Na eni strani v fazi uporabe vozila s tem, da bi v čim večjem obsegu uporabljali energijo iz obnovljivih virov, na drugi strani pa v fazi proizvodnje. Zato tesno sodelujemo z našimi dobavitelji, da bi preostale emisije CO2 tudi na kompleksnih predhodnih stopnjah dobavne verige še bolj zmanjšali z uporabo zelene elektrike in recikliranih materialov. Menimo, da je zato kompenzacija emisij CO2 s certificiranimi podnebnovarstvenimi projekti lahko takojšnji ukrep - in korak na naši poti do brezemisijske prihodnosti.

Tukaj si lahko ogledate spletno stran v izvirnem jeziku.

1) Na osnovi ID.3 Pro Performance 1ST Plus 150 kW.

2) Že neposredno pri Volkswagnu preprečujejo in zmanjšujejo emisije CO2 - kolikor je to mogoče. Prav tako so k preprečevanju in zmanjševanju emisij obvezani tudi poddobavitelji. Tiste emisije CO2, ki jih pri VW in z ustreznimi zavezami v dobavni verigi ni mogoče preprečiti in zmanjšati, pa v enakem obsegu kompenzirajo s certificiranimi podnebnovarstvenimi projekti.

3) Ob predvideni življenjski dobi 200.000 km v primerjavi z Golfom 8.

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen