Meni
Zapri meni
Zapri

Aktualne informacije o dizelskih motorjih EA189

Aktualne informacije o dizelskih motorjih EA189

Pri tem dizelskem vpoklicu ne gre le za motorje. Gre za vsako posamezno stranko, za nas je namreč pomembna vsaka stranka. Zato smo do danes uspešno nadgradili že na tisoče Volkswagnovih vozil.

Pa ne samo to: Volkswagen AG je razvijal, preizkušal in preverjal rešitve. Zdaj je vsako od razvitih tehničnih rešitev po strogih testiranjih odobril nemški zvezni urad za motorna vozila (KBA).

To pomeni, da lahko od zdaj vsak Volkswagnov servis v Sloveniji nadgradi vsakega od spornih dizelskih motorjev. Vsem Volkswagnovim strankam, ki se do zdaj še niso odločile za predelavo, bomo v kratkem po pošti poslali obvestilo.

Zahvaljujemo se vam za vaše potrpljenje in lojalnost naši znamki. Tudi v prihodnje si bomo nenehno prizadevali za ponovno vzpostavitev zaupanja v znamko Volkswagen. In 100-% zadovoljni bomo šele takrat, ko bodo naše stranke spet 100-% zadovoljne s Volkswagnom.

Za nas je namreč pomembna prav vsaka stranka.

Preverite, ali je vaše vozilo prizadeto.

Vnesite identifikacijsko številko vozila (VIN). Najdete jo spredaj v servisni knjižici, na spodnjem delu vetrobranskega stekla ali v prometnem dovoljenju (vrstica E).

Upoštevajte naslednje: iskalnik preverja izključno to, ali je vaše vozilo znamke Volkswagen ali Volkswagen Gospodarska vozila vključeno v akcijo izvajanja prilagoditev zaradi emisij dušikovih oksidov. V preverjanje podatkov niso zajeta vozila, ki so bila prodana v ZDA in Kanadi.

Preverite identifikacijsko številko vozila (VIN) (spletna stran je na voljo v nemškem jeziku)

Za več informacij se obrnite na vašega izbranega trgovca Volkswagen 

Kaj je moja številka šasije (VIN)?

Vaša številka šasije (VIN) je niz 17 črk in številk in je enolična za vaše vozilo. Povedala vam bo, ali je na vašem vozilu potrebna posodobitev. Našli jo boste ob spodnjem robu vetrobranskega stekla ali v vašem prometnem dovoljenju pod točko E. 

Na vetrobranskem steklu

V prometnem dovoljenju

Vprašanja in odgovori

Na tej strani boste našli vprašanja in odgovore o aktualnem razvoju dogodkov pri Volkswagnu. Te informacije se redno posodabljajo. Nanašajo se izključno na aktualno preiskavo v zvezi z neustreznimi vrednostmi emisij CO2 in porabe goriva pri nekaterih modelih vozil in na servisno akcijo za odpravo odstopanj v zvezi z dušikovimi oksidi.

Vprašanja in odgovori o NOx

Moje vozilo je prizadeto, ali mora sedaj na servis?

Ne. Vsa zadevna vozila so tehnično varna in primerna za vožnjo.

Moje vozilo je prizadeto, ali ga lahko uporabljam še naprej?

Da, vsa zadevna vozila so tehnično varna in primerna za vožnjo.

Zakaj moje vozilo potrebuje servisni ukrep?

V krmiljenju motorja pri vozilih z zadevnimi motorji se uporablja programska oprema, ki prepozna način vožnje pri testu. V odvisnosti od prepoznavanja načina vožnje kmiljenje motorja preklopi delovanje na dva različna modusa: modus 1 z optimalnimi emisijami NOx za testne pogoje ali modus 2 za optimalne vrednosti delcev v cestnem prometu. 

Moje vozilo je prizadeto, kdo me bo obveščal o nadaljnjih korakih?

Vaš partner Volkswagen vas bo v najkrajšem možnem času kontaktiral in vas obvestil o potrebnih ukrepih. Če nimate kontakta pooblaščenega trgovca za vozila Volkswagen, ga poiščite preko te spletne strani.

Kako bodo v prvi stopnji kontaktirane stranke z vozili, ki jih ukrep zadeva?

Prosimo kontaktirajte vašega pooblaščenega servisnega partnerja znamke Volkswagen.

Moje vozilo je prizadeto, ali bom sedaj imel dodatne stroške?

Ne. Volkswagen prevzema polno odgovornost in tudi vse stroške ukrepov.

Kdaj bom dobil nadaljnje informacije?

O morebitno potrebnih ukrepih vas bo obveščal Volkswagen.

Kaj točno se je zgodilo med preizkusnim ciklom in kako?

Z uporabljeno programsko opremo so bile pri dizelskih motorjih tipa EA189 med preizkusnim ciklom (NEVC) optimizirane vrednosti dušikovega oksida (NOx).

Kakšni bodo tehnični ukrepi?

V naših razvojnih oddelkih se na vso moč trudimo, da bi ta odstopanja odpravili s tehničnimi ukrepi in vas bomo v najkrajšem možnem času obvestili.

Ali so prizadeti tudi motorji Euro 6?

Ne, vsa nova vozila iz koncerna Volkswagen v Evropski uniji, ki so opremljena z motorji emisijskega razreda 6, brez izjeme izpolnjujejo zakonske predpise.

Kaj naj stori stranka, ki kupuje rabljeno vozilo, ki še nima posodobljene programske opreme?

Kontaktirajte vašega pooblaščenega servisnega partnerja Volkswagen.

Sem lastnik zadevnega vozila in živim v EU28. Odločil sem se, da se ne bom odzval na vpoklic. Kaj se zgodi, če se trajno preselim v državo, v kateri je vpoklic zakonsko obvezen, in želim vozilo vzeti s seboj?

Vozilo morate registrirati v tej državi. Običajno vas bodo upravni organi obvestili, da morate servisni ukrep izvesti v določenem času (12 mesecev). Kontaktirajte partnerja znamke Volkswagen v vaši novi domovini. 

Kaj ukrep za krepitev zaupanja pomeni za stranke?

Volkswagen z ukrepom za krepitev zaupanja svojim kupcem sporoča, da bo preučila vse morebitne pritožbe, ki bi nastale zaradi izvajanja servisnega ukrepa za vozila z dizelskim motorjem tipa EA189 in ki se nanašajo na določene dele motorja in sistem za obdelavo izpušnih plinov.

Ukrep za krepitev zaupanja zajema skupno 11 komponent sistema povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer lambda sondo, senzor za temperaturo, preklopni ventil povratnega voda izpušnih plinov, ventil povratnega voda izpušnih plinov, senzor tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, injektor, visokotlačno črpalko, skupni vod goriva, ventil za nadzor tlaka, senzor za tlak in visokotlačne cevi.

Ukrep za krepitev zaupanja velja za obdobje 24 mesecev od izvedbe tehničnega ukrepa v vozilu in samo za vozila z manj kot 250.000 prevoženimi kilometri v času izvajanja ukrepa za krepitev zaupanja (kar nastopi prej).

Ukrep za krepitev zaupanja velja tudi za vse stranke, ki so svoja zadevna vozila že posodobile s tehničnim ukrepom.

Ukrep krepitve zaupanja nima nobenega vpliva na stališče družbe Volkswagen, da izvajanje tehničnega ukrepa nima negativnega vpliva na vzdržljivost motorja in sistema za nadzor izpušnih plinov. Regulativni organi so potrdili, da tehnični ukrepi izpolnjujejo vse pravne zahteve in nimajo negativnega vpliva na podatke o porabi goriva, vrednosti emisij CO2, na moč motorja, navor, emisije hrupa ali vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Družba Volkswagen z ukrepom za krepitev zaupanja daje jasen signal, da posodobitev nima negativnega vpliva na vzdržljivost vozila. Ta ukrep je namenjen krepitvi zaupanja kupcev v tehnični ukrep in spodbujanju kupcev k posodobitvi svojih vozil.

Podrobne informacije o pogojih ukrepa za krepitev zaupanja so na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih in servisnih partnerjih posamezne znamke ter na spletu.

Stranke se na kontaktni center seveda lahko obrnejo tudi preko pošte, e-pošte ali po telefonu.

Katere znamke nudijo ukrep za krepitev zaupanja in za katere modele velja?

Ukrep za krepitev zaupanja se uporablja za vse modele Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Volkswagen Gospodarska vozila z vgrajenimi dizelskimi motorji EA189, pri katerih je bil izveden servisni ukrep.

Komu je namenjen ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja bo ponujen vsem strankam znamke Volkswagen, katerih vozila so opremljena z dizelskim motorjem tipa EA189 in izvedejo servisni ukrep 23S1 v okviru zadeve, povezane z izpušnimi plini iz dizelskih motorjev. Velja le za vozila, ki imajo ob izvedbi ukrepa za krepitev zaupanja manj kot 250.000 prevoženih kilometrov. Stranke so do njega upravičene, če lahko predložijo dokazilo o vseh opravljenih servisih in vzdrževalnih delih, ki jih priporoča proizvajalec (kar pomeni, da ukrep velja za vozila, pri katerih so bili opravljeni vsi redni servisi v skladu z navodili proizvajalca).

Ukrep za krepitev zaupanja lahko izkoristijo tudi vse stranke z upravičenimi vozili, pri katerih je bil servisni ukrep že izveden, in sicer po njegovi izvedbi (če so izpolnjene vse druge zahteve za ukrep za krepitev zaupanja). Ukrep za krepitev zaupanja je povezan z identifikacijsko številko vozila in ga lahko izkoristi novi lastnik, če je vozilo prodano v 24-mesečnem obdobju, ki ga zajemajo merila za veljavnost ukrepa.

Ukrep za krepitev zaupanja velja po vsem svetu, razen v Združenih državah Amerike, Kanadi in Južni Koreji, kjer veljajo drugi predpisi.

Katere komponente zajema ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja zajema skupno 15 komponent sistema povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer lambda sondo, senzor temperature, preklopni ventil povratnega voda izpušnih plinov, ventil povratnega voda izpušnih plinov, senzor tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, vbrizgalni ventili (injektor), visokotlačno črpalko, razdelilni vod goriva, tlačno regulacijski ventil, senzor tlaka in visokotlačne cevi.

Ukrep za krepitev zaupanja ne vpliva na stališče družbe Volkswagen, da servisni ukrepi nimajo negativnih učinkov na vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Regulativni organi so potrdili, da tehnični ukrepi izpolnjujejo vse pravne zahteve in da nimajo škodljivega učinka na vrednosti porabe goriva in emisij CO2, zmogljivost motorja, navor ali emisije hrupa.

Kakšni so pogoji za ukrep za krepitev zaupanja?

Poleg zgoraj navedenih veljajo naslednji pogoji:

1) Ukrep za krepitev zaupanja

 • se lahko izvede, oceni in izkoristi le pri pooblaščenem servisnem partnerju,
 • velja za pritožbe, povezane le z uporabljenimi materiali in opravljenim delom na naslednjih sestavnih delih povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer z lambda sondo, senzorjem temperature, preklopnim ventilom povratnega voda izpušnih plinov, ventilom povratnega voda izpušnih plinov, senzorjem tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, vbrizgalnimi ventili (injektorji), visokotlačno črpalko, razdelilnim vodom goriva, tlačno regulacijskim ventilom, senzorjem tlaka in visokotlačnimi cevmi,
 • ne zajema nadomestnih vozil, dodatnih denarnih izdatkov, poškodb itd.,

(2) če je bilo

 • zadevno vozilo EA189 del servisnega ukrepa 23S1,
 • vozilo pravilno servisirano v skladu s časovnimi načrti servisiranja, posodobitvami in vpoklici, kot to zahteva znamka Volkswagen,

(3) in v nobenem od naslednjih primerov:

 • v primerih naravne obrabe, tj. poškodb vozila zaradi obrabe,
 • če je lastnik ali nepooblaščeni serviser nepravilno popravil ali servisiral vozilo ali neustrezno skrbel zanj (npr. z uporabo neoriginalnih delov),
 • če navodila za delovanje vozila, ravnanje z njim in skrb zanj, kot so opisana v navodilih za uporabo, niso bila upoštevana,
 • če je bilo vozilo poškodovano v situacijah, ki jih je povzročila tretja oseba, ali zaradi zunanjih vplivov, kot so nesreča, nevihta/toča, poplava itd., ki so povzročili omenjene težave,
 • v primeru kakršne koli pritožbe glede filtra trdnih delcev, ki je posledica zasičenosti s pepelom,
 • če so bili v vozilo nepooblaščeno vgrajeni deli ali pa je bilo vozilo spremenjeno na nepooblaščeni način, na primer s tuningom (chip-tuning),
 • če se vozilo ni uporabljajo za svoj namen in se je na primer uporabljalo za avtomobilska tekmovanja ali pa je bilo preobremenjeno,
 • če imetnik vozila ni vložil pritožbe v razumnem času,
 • če imetnik vozila znamki Volkswagen ni omogočil obravnavo težave v razumnem času.
Velja ukrep za krepitev zaupanja tudi v primeru, da je bil na mojem vozilu servisni ukrepa že izveden?

Da. Ukrep za krepitev zaupanja velja tudi za nazaj za vsa vozila, pri katerih je bil servisni ukrep že izveden, in sicer od dneva izvedbe servisnega ukrepa naprej (v primeru, da so izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji za ukrep za krepitev zaupanja). 

V primeru, da so za storitve v povezavi s servisnim ukrepom nastali stroški, bo znamka (znamka) preverila, ali so pogoji za ukrep za krepitev zaupanja pri vas izpolnjeni in ali bo znamka (znamka) te stroške prevzela. Zahtevke za povračilo stroškov je potrebno pri pooblaščenem servisnem partnerju znamke (znamka) vložiti do 31. decembra 2017 v tisti državi, v kateri so ti stroški nastali.

A na koga naj se obrnem, če se pri mojem vozilu po izvedbi servisnega ukrepa pojavijo težave?

Prizadete stranke so lahko prepričane, da se servisni ukrepi izvajajo uspešno in da se zaradi njih ne bodo poslabšali poraba goriva, emisije CO2, moč motorja in največji navor ter emisije hrupa. To je bil ključni pogoj za odobritev ukrepov s strani pristojnih regulacijskih organov.

Če boste kljub temu zaznali težave, se obrnite na najbližjega servisnega partnerja znamke Volkswagen ali pokličite na telefonsko številko 080 88 46, na kateri smo vam na voljo za vprašanja s področja dizelske tematike.

Ali bom po izvedbi servisnega ukrepa s strani servisnega partnerja znamke Volkswagen prejel ustrezno potrdilo? Kaj lahko storim, če potrdilo izgubim?

Da, po izvedbi servisnega ukrepa boste s strani servisnega partnerja znamke Volkswagen prejeli potrdilo. Če boste potrdilo izgubili ali če ga ne boste prejeli, se obrnite na izbranega servisnega partnerja znamke Volkswagen.

Vprašanja in odgovori o CO2

Kolikšna so odstopanja med objavljenimi vrednostmi CO2 in naknadno izmerjenimi vrednostmi?

Gre za razlike v višini enomestnih vrednosti v gramih. Naj pojasnimo: povečanje emisij za 3 g CO2/km približno ustreza povečanju porabe za 0,1 l/100 km. Poudariti velja, da se izmerjene vrednosti nanašajo na preizkusni ciklus NEVC. Podatki za realno porabo, ki jih beležijo stranke same, se ne spremenijo.

Kakšne bodo zdaj posledice za stranke?

Za stranke ne bo nobenih sprememb. Realne vrednosti porabe vozil, ki so v uporabi pri strankah, se ne spremenijo, poleg tega na vozilih tudi ne bodo potrebni nobeni tehnični ukrepi.

Ali lahko pri spornih modelih pričakujemo tehnične prilagoditve ali posodobitve programske opreme?

Ne, izmerjene vrednosti CO2 in vrednosti porabe bodo v okviru homologacijskega postopka vključene v avtomobilsko dokumentacijo prihodnjih novih vozil in tudi v kompletno prodajno gradivo. Prilagoditve programske opreme ali tehnične prilagoditve se ne bodo izvajale.

Moje vozilo porabi bistveno več, kot je navedeno v avtomobilskih dokumentih in katalogih. Kako to razlagate? Ali so torej podatki uradnih preizkusov samo ničvredne številke na papirju?

Tako imenovani NEVC (Novi evropski vozni ciklus), tj. standardizirani vozni ciklus za Evropo, ki je podlaga za homologacijske meritve, predstavlja referenčno vrednost in s tem orientacijski podatek za stranke, da lahko ocenjujejo porabo goriva pri različnih vozilih različnih proizvajalcev. Obnašanje vozila pri vožnji je v praksi praviloma drugačno, zato so homologacijske vrednosti in vrednosti v praksi med seboj samo pogojno primerljive. Od leta 2017 se kot homologacijski ciklus uporablja tako imenovani WLTP, pri katerem so realizirane višje hitrosti in višji pospeški. WLTP je zato bolj primerljiv z vožnjo v praksi.

Dejstva o dizelskih emisijah.

Tukaj lahko v kratkih video prispevkih izveste vse, kar je pomembno: od delovanja izklopne programske opreme do načrtovanih korektivnih ukrepov in izbire termina pri izbranem Volkswagnovem partnerju.

Potek servisnih ukrepov

Družba Volkswagen od leta 2016 izvaja servisne ukrepe v vozilih, ki imajo težave z emisijami. Tukaj lahko izveste, kako ta akcija poteka za vas kot stranko.

Naknadna obdelava izpušnih plinov

Predstavili vam bomo, kako so nekatere sestavine emisij postopoma odstranjeni iz izpušnih plinov dizelskega motorja, kar zagotavlja skladnost z zahtevami vseh svetovnih trgov.

Kakšen učinek ima izklopna programska oprema?

Tukaj boste izvedeli, kako se na preskusni napravi v vozilu aktivira poseben testni režim, ki med preverjanjem izpušnih vrednosti vzpostavi vnaprej določen profil.

Servisni ukrep za motorje EA189.

Servisni ukrepi so prilagojeni vsakemu motorju in vsakemu prizadetemu tipu vozila. Tukaj lahko izveste več.

Kontaktirajte nas

V primeru kakršnih koli vprašanj smo vam na voljo v kontaktnem centru Porsche Slovenija na brezplačni telefonski številki 080 88 46.

Kontaktni center: 
Porsche Slovenija d.o.o., 
Bravničarjeva 5 
1000 Ljubljana 

podpora.strankam(kwfat)porsche(kwfdot)si

 

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen