Meni
Zapri meni
Zapri

Enostavni odgovori na vprašanja

Ali električno vozilo lahko zagori? Ali je polnjenje v dežju varno? In kaj je treba upoštevati pri vleki vozila? Vprašanj, povezanih z električno mobilnostjo, je veliko. Tukaj boste našli odgovore.

Varnostna pravila za ravnanje z visokonapetostnim sistemom.

Ali je električno vozilo nevarnejše od vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem?

Uporabniki certificiranih električnih vozil so izpostavljeni podobnim nevarnostim kot uporabniki vozil z drugimi vrstami pogona (bencinsko/dizelsko gorivo, plin). 

Varnostni ukrepi pri polnjenju.

Ali je polnjenje varno tudi v dežju?

Varnostni stikali na bateriji in na popolnoma izoliranem polnilnem kablu zagotavljata varno polnjenje v dežju. Polnjenje se začne šele, ko sta oba vtiča kabla zanesljivo priključena in ko vozilo in infrastruktura potrdita, da je vzpostavljena varna povezava. Šele nato steče električni tok, s čimer je polnjenje varno tudi v dežju.

Ali je polnjenje varno tudi v nevihti? Kaj se zgodi pri udaru strele?

Tako kot med vsako nevihto velja, da se ne zadržujte na prostem brez ustreznega zavetja, prav tako se izogibajte kontaktu z električnimi napravami. Če strela udari v vozilo ali njegovo okolico, se lahko poškodujejo interni tokokrogi vozila in polnilna postaja. Praviloma imajo polnilne postaje prav zaradi tega prenapetostno zaščito. Najbolje je, da se pri upravljavcu polnilne postaje pozanimate, ali je postaja opremljena z ustrezno zaščito.

Ali lahko utrpim električni udar, če se peljem po poplavljeni cesti?

Ne. V vodi zaradi številnih varnostnih ukrepov na visokonapetostnem sistemu ni povečanega tveganja za električni udar.

Ali lahko utrpim električni udar, če se kabel odklopi in se dotaknem karoserije?

Ne. Za to bi morali prijeti oba pola - tako pozitivni kot tudi negativni pol. Poleg tega visokonapetostni baterijski sistem preprečuje električni udar še s številnimi varnostnimi ukrepi. 

Ali stenska polnilna postaja za mojo hišo predstavlja varnostno tveganje?

Pri pravilni namestitvi je polnilna postaja integrirana v električni varnostni koncept celotne hiše.

Ali lahko utrpim električni udar, če sežem v vtič stenske polnilne postaje?

Ne. Vtič je zasnovan tako, da s prstom praviloma ne morete doseči kontaktov. Toda še veliko bolj pomembno je dejstvo, da električni tok steče šele, ko se prek komunikacijske povezave kabla izvede "rokovanje". Napajanje se torej začne šele, ko je vtič trdno priključen na vozilo in ko avto in stenska polnilna postaja oba preverita in potrdita povezavo. 

Ali po kablu, ki se med polnjenjem odklopi, teče električni tok?

Kabel je med celotnim postopkom polnjenja trdno priključen tako na stensko polnilno postajo kot tudi na vozilo in ga je mogoče odklopiti samo z izjemno veliko silo. Če se to vendarle zgodi, je pri tem zagotovljena večja varnost kot pri odklopu kabla z gospodinjske vtičnice. Stenska polnilna postaja in vozilo namreč oba prepoznata prekinitev povezave ter v najkrajšem možnem času in v skladu z mednarodno priznanimi standardi izključita električni tok.

Ali je nevarno prerezati kabel, medtem ko potekala polnjenje?

Da, zelo! To je enako nevarno, kot če bi na primer doma prerezali kabel televizorja. Tega torej ne storite v nobenem primeru!

Če bi se vendarle zgodilo, da bi kdo prerezal kabel, bi vozilo in stenska polnilna postaja prepoznala prekinitev povezave ter v najkrajšem možnem času in v skladu z mednarodno priznanimi standardi izključila električni tok. 

Ali med polnjenjem električnega avtomobila na domači stenski polnilni postaji lahko pride do izpada električne energije v gospodinjstvu?

Samo pri nestrokovno opravljenem priklopu polnilne postaje lahko v najslabšem primeru pride do izpada električne energije. Da se nikdar ne bi zgodilo, da bi obsedeli v temi, so vam na voljo naši celovito usposobljeni električarji, ki bodo pravilno izvedli namestitev polnilne postaje in vam optimalno svetovali - že pred prvim polnjenjem vozila. Poleg tega je stenska polnilna postaja lahko opremljena z varnostnimi funkcijami, ki preprečujejo izpad električnega toka. Za to je potrebnih le nekaj dodatnih komponent in zelo malo dodatnega dela med namestitvijo polnilne postaje.

Požar na električnem vozilu in metode gašenja.

Ali električno vozilo (ali baterija) lahko zagori?

Da. Pri električnih avtomobilih lahko - tako kot pri klasičnih vozilih - pride do požara. Poleg tega so električni avtomobili izpostavljeni nevarnosti zakasnjenega požara. To velja še zlasti v primeru poškodbe visokonapetostne baterije, v kateri sta shranjeni električna in kemična energija. Trdne in tekoče kemikalije v bateriji lahko zagorijo. Vendar pa ne pride do požara razreda D (lahke kovine) zaradi litija. 

Koliko časa gori električno vozilo?

To je odvisno od posameznega primera. Če se gasilci lotijo gašenja z ustreznimi metodami, je požar v električnem avtomobilu obvladljiv.

Katera metoda gašenja je najboljša?

Ker je gašenje vedno odvisno tudi od situacije, je treba ravnati kot pri običajnem požaru na vozilu. Pri tem je treba upoštevati podatkovne liste za reševanje.

Ali gasilci lahko utrpijo električni udar, če goreče vozilo gasijo z vodo?

Ne. V primeru požara je mogoče takoj gasiti z vodo. Vodni curek v najslabšem primeru povzroči lokalen kratki stik na morebiti odprtem visokonapetostnem sistemu, vendar pa curek vode za gašenje ni prevodnik električnega toka. In ker v litij-ionskih baterijah ni elementarnega litija, tudi v tem pogledu kontakt z vodo ni problematičen. 

Ali med gorenjem nastajajo strupeni hlapi?

Med vsakim požarom se sproščajo strupeni plini in nastaja dim. Zaradi tega se je vedno treba oddaljiti od gorečega avtomobila in ostati na varnostni razdalji. Tudi gasilci v primeru goreče baterije ravnajo enako kot pri običajnem požaru na vozilu in uporabljajo dihalne aparate. 

Kaj se zgodi, če električno vozilo zagori na trajektu?

Pri gašenju električnega avtomobila je treba ravnati na enak način kot pri klasičnem vozilu.

Kaj se zgodi, če električno vozilo zagori v podzemni garaži?

Goreče električno vozilo predstavlja nevarnost, ki je primerljiva z nevarnostjo zaradi gorenja vozila s klasičnim pogonom. Dim in toplota se ne sproščata le zaradi baterije in goriva, pač pa zaradi vseh materialov v vozilu. Prav zato ni treba, da se ravnanje gasilcev v tem primeru razlikuje od običajnega ravnanja. Vedno pa velja: če v podzemni garaži zagori vozilo, je treba garažo takoj zapustiti.

Bo za podzemne garaže in parkirne hiše veljala omejitev uporabe?

V posameznih primerih je električnim avtomobilom prepovedana uporaba parkirnih hiš in podzemnih garaž. Naša varnostna preverjanja niso pokazala, da bi bile tovrstne omejitve dejansko potrebne, vendar pa je končna odločitev prepuščena posameznemu upravljavcu.

Zdravstvena tveganja

Ali elektromagnetna polja vplivajo na ljudi?

Praviloma ne, saj so elektromagnetna polja, ki nastajajo med vožnjo, ena od osrednjih tem pri načrtovanju novih avtomobilov. Ti so zasnovani tako, da je kar najmanjši vpliv zagotovljen celo pri izrazito občutljivih ljudeh - na primer pri tistih z medicinskimi implantati. 

Varnost pri okvarah in nezgodah.

Kaj je treba upoštevati pri vleki električnega vozila?

Električno vozilo lahko odvleče ustrezno usposobljen izvajalec. Natančna navodila lahko najdete v navodilih za uporabo. Pri vleki po požaru je treba upoštevati posebne varnostne ukrepe.

Ali morajo biti karambolirana električna ali hibridna vozila po trčenju parkirana na posebnem mestu?

Za karambolirana električna ali hibridna vozila velja: zaradi požarne varnosti morajo biti parkirana na zaprtem območju na prostem. Pri tem morajo biti zadosti oddaljena od drugih vozil, stavb ter od vnetljivih predmetov in podlag. Nikakor ni priporočljivo, da je električno ali hibridno vozilo s poškodovanim baterijskim sistemom parkirano v zaprti hali.

Če so visokonapetostne komponente karamboliranih električnih ali hibridnih vozil neposredno izpostavljene vremenskim vplivom, jih je treba pokriti s ponjavo, ki zagotavlja zaščito v vsakem vremenu, ter jih ustrezno označiti. To je treba še posebej upoštevati v primerih, ko je vozilo dostavljeno zunaj delovnega časa. 

Koliko časa mora karambolirano električno ali hibridno vozilo ostati v karanteni?

Karambolirana električna ali hibridna vozila morajo skladno z lokalnimi karantenskimi določbami ostati parkirana na varnem mestu, dokler ne obstaja več nevarnost, da bi zagorela. Dolžina tega obdobja in nadaljnje ravnanje - na primer izgradnja komponent, popravilo ali odvoz vozila na deponijo - sta odvisna od posameznega primera in ju opredeli ekspert za visoko napetost.

Kako ravnam v primeru nezgode ali okvare? Kaj moram upoštevati?

Tako kot pri vsaki nezgodi morajo vsi potniki nemudoma zapustiti vozilo in se umakniti na varno mesto. Treba je poskrbeti za uveljavljene varnostne ukrepe in zapore, ki jih zahteva dana situacija.

Kako hitro lahko vozilo po nezgodi zagori?

Po nezgodi lahko do požara pride takoj, s krajšim zamikom ali pa šele po nekaj dnevih - še zlasti, če je bila pri trčenju poškodovana baterija. Kraj nezgode je zato vedno treba zavarovati, vse udeležene osebe pa se morajo umakniti na varno. 

Ali po nezgodi lahko utrpim električni udar, če se dotaknem vozila?

To je sicer zelo malo verjetno, vendar pa tega - še zlasti pri hujših nezgodah - ni mogoče povsem izključiti. Ko sistem zazna trčenje, pri katerem so se sprožile varnostne blazine, se povezava med visokonapetostno baterijo in visokonapetostnim električnim omrežjem avtomatsko prekine. Poleg tega so vozila opremljena z več različnimi varnostnimi mehanizmi:

  1. Celotni visokonapetostni sistem je zaščiten pred neposrednim dotikom.
  2. Poleg tega je visokonapetostni sistem povsem izoliran od karoserije vozila - poskrbljeno je za tako imenovano galvansko ali električno ločitev.
  3. Visokonapetostni sistem se pri hujših nezgodah s sprožitvijo varnostnih blazin nemudoma izključi.
Kako je vozilo zaščiteno pred poškodbami na podvozju?

Vsi modeli ID. so opremljeni z učinkovitim ščitnikom za podvozje.

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen