Meni
Zapri meni
Zapri

21.6.2023 Strateška usmeritev pri vseh znamkah Volkswagen

Koncern Volkswagen se osredotoča na strateško usmeritev in pri vseh znamkah uvaja programe uspešnosti z namenom krepitve dobičkonosnosti in denarnega toka.

Koncern Volkswagen se osredotoča na svojo strateško usmeritev. Ob dnevu kapitalskih trgov je zato koncern predstavil model vodenja, ki je stavi na usmerjenost k strankam, podjetništvo in timski duh. Koncern odgovornost za cilje donosa prenaša na posamezne znamke. Z namenom doseganja teh ciljev ter predvsem za krepitev dobičkonosnosti in denarnega toka ter za zmanjšanje kapitalske intenzivnosti, bo prvič doslej vsaka znamka predstavila svoj program uspešnosti. To vključuje tudi miselni preskok - namesto izključne rasti obsega bo v skladu z načelom "vrednost pred obsegom" v prihodnje prednostno obravnavano trajnostno naravnano ustvarjanje vrednosti. Da bodo tako okrepljene znamke lahko v polnem obsegu izkoristile prednosti ekonomije obsega, ki jih prinašajo tehnološke platforme, bo koncern prenovil področja arhitekture, baterij, programske opreme in mobilnostnih ponudb. Na regionalni ravni koncern svoje naložbe usmerja v globalno najprivlačnejše vire prihodkov. V okviru tega so bile izpopolnjene tudi strategije za pomembna rastoča trga na Kitajskem in v Severni Ameriki. Na osnovi izostrene usmeritve in programov uspešnosti posameznih znamk koncern strateški cilj za donosnost prodaje do leta 2030 povečuje na 9 do 11 odstotkov.

  • Nov model vodenja stavi na usmerjenost k strankam, podjetništvo in timski duh
  • Miselni preskok na "vrednost pred obsegom" trajnostno naravnano ustvarjanje vrednosti postavlja pred povečanje obsega
  • Strateški cilj za donosnost prodaje na ravni koncerna bo do leta 2030 povišan na 9 do 11 odstotkov
  • Nov model vodenja skupin znamk, okrepitev pozicioniranja znamk in produktne palete
  • Vsaka znamka nosi odgovornost za strateške cilje donosa in jih uresničuje s strukturiranimi programi uspešnosti
  • Preureditev področij arhitekture, baterij, programske opreme in mobilnostnih ponudb
  • Preoblikovanje regionalnih strategij, predvsem na kitajskem in severnoameriškem trgu
  • Izvršni direktor Oliver Blume: "Prenovili smo strateško in tehnološko usmeritev koncerna Volkswagen. Usmerjenost k strankam, podjetništvo in timski duh določajo naše delovanje. Ambiciozni, strateški cilji donosa s strukturiranimi programi uspešnosti krepijo finančno odpornost."

"Osredotočamo se na izvedbo, hitrost in zmogljivost. V preteklih devetih mesecih smo že sprejeli pomembne odločitve za usmeritev našega podjetja. Z našim programom z 10 točkami smo jasno prednost dali našim operativnim in strateškim področjem delovanja. Prioritete predstavljajo naši produkti, trgi in kupci, tehnologije in finančna usmeritev koncerna Volkswagen," je povedal predsednik uprave družbe Volkswagen, Oliver Blume, v okviru dneva kapitalskih trgov na Hockenheimringu. "Naš model vodenja temelji na merljivosti, transparentnosti, zavezanosti in timskem duhu. Nova usmeritev bo pomenila zmago za naše kupce, naše vlagatelje in naš tim - s privlačnimi produkti, večjimi donosi in podjetništvom znotraj posameznih znamk."

Oliver Blume, CEO Volkswagen Group

Z novim modelom vodenja koncern Volkswagen posameznim znamkam predaja neposredno odgovornost za finančne cilje, strateške odločitve in identiteto znamk.

Programi uspešnosti znamk, ki bodo potekali na ravni skupin znamk, predstavljajo okvir za njihov nadaljnji razvoj. S premikom prioritet od obsega na ustvarjanje vrednosti se bo okrepilo tržno pozicioniranje znamk. Znamke se bodo za dosego tega cilja osredotočile na izboljšanje zmogljivosti na področjih marž, kombinacij produktov in opreme vozil. Poleg tega lahko znamke z novimi poslovnimi modeli, kot so mobilnostne storitve, povečajo svoj manevrski prostor in izkoristijo dodatne vire prihodkov. Na tej poti jih podpirajo učinkovito združevanje ekonomij obsega in obsežno zmanjševanje stroškov na področjih razvoja, materiala, proizvodnje, prodaje in fiksnih stroškov.

Oliver Blume, izvršni direktor koncerna Volkswagen in Arno Antlitz finančni in operativni direktor koncerna Volkswagen

Oliver Blume, izvršni direktor koncerna Volkswagen: "Trenutni čas je vznemirljiv, a hkrati tudi zahteven. Avtomobilska industrija se spreminja s takšno hitrostjo, kot še nikoli doslej, pri čemer prihodnost določata predvsem e-mobilnost in digitalizacija. Če želimo zagotoviti in nadgraditi svojo konkurenčnost, moramo še dodatno pospešiti svojo lastno preobrazbo. Naša nova vodstvena ekipa je pripravljena - s podjetniškim ravnanjem in jasno predanostjo trajnostnemu razvoju in zmogljivosti."

Nov pristop "vrednost pred obsegom" povečuje učinkovitost koncerna

Koncern Volkswagen bo trajnostno naravnano ustvarjanje vrednosti v prihodnje postavljal pred rast obsega. Arno Antlitz, finančni in operativni direktor koncerna Volkswagen: "Naš novi model upravljanja temelji na načelih dobičkonosnosti, nizkih fiksnih stroškov in disciplinirane naložbene dejavnosti. V preteklosti je naše podjetje pogosto poizkušalo dobičkonosnost povečati z rastjo obsega. S to strategijo smo bili tudi uspešni. Vendar smo prepričani, da preobrazba naše industrije v električno mobilnost in digitalizacijo zahteva nov pristop. Zato smo uvedli model upravljanja, ki temelji na močnih skupinah znamk in tehnoloških platformah za vse znamke ter pred rastjo obsega daje prednost trajnostno naravnanemu, dobičkonosnemu ustvarjanju vrednosti." Cilj modela upravljanja je ustvariti uravnoteženo kombinacijo emocionalne moči znamk in prednosti ekonomije obsega na področjih tehnologij in storitev koncerna.

V novo usmeritev sodi tudi natančnejša opredelitev skupin znamk, ki se bodo odslej imenovale Core, Progressive, Sport Luxury in Trucks (jedrne, napredne, športno-luksuzne in tovorne).1

Da bo koncern dobro pripravljen na prihodnje izzive in da bo lahko izkoristil priložnosti, bo sledilo povečanje njegove finančne odpornosti. S tem namenom je upravni odbor določil specifične kazalnike, na podlagi katerih bo prvič ocenjena vsaka skupina znamk, pa tudi tehnološki platformi CARIAD in PowerCo. Pri tem je poudarek na operativnem rezultatu, donosnosti prodaje, neto denarnem toku, stopnji pretvorbe denarnih sredstev in investicijski stopnji. Za utrditev teh prioritet koncern Volkswagen načrtuje nadaljnji razvoj sistema nagrajevanja vodstva ter namerava upoštevati v njem izbrane finančne cilje za zmogljivost posamezne znamke in skupine znamk.

Koncern Volkswagen od leta 2023 naprej načrtuje, da bo do leta 2027 letna rast prometa povprečno znašala 5 do 7 odstotkov. Za kasnejši čas pa je načrtovana rast, ki bo usklajena z razvojem panoge. Strateški cilj za donosnost prodaje bo do leta 2030 povišan na 9 do 11 odstotkov. Za posamezne finančne cilje znamk je podjetje opravilo obsežno analizo donosov konkurenčnih znamk in le-te določilo kot minimalno referenčno vrednost.

Arno Antlitz finančni in operativni direktor koncerna Volkswagen

Preoblikovanje tehnoloških platform

Koncern Volkswagen za zagotavljanje izjemne uporabniške izkušnje stavi na štiri na novo preoblikovana tehnološka področja: arhitekturo platform, baterije, programsko opremo in mobilnostne ponudbe. Zagotavljala bodo vodilne tehnološke inovacije in znamkam omogočile, da bodo lahko izkoristile prednosti ekonomije obsega. S tem bo koncern okrepil pozicioniranje svojih znamk in trajnostno povečal dobičkonosnost. Na področju arhitektur je jasno zastavljen cilj enotne koncernske električne platforme SSP. Že od leta 2024 bosta kot konkurenčni arhitekturi v uporabi nova platforma PPE in druga generacija platforme MEB+.

Strategija na področju baterij in zagon podjetja PowerCo bosta koncernu s pomočjo enotne celice (angl. unified cell), razporejene po zmogljivostnih segmentih, prinesla maksimalno prilagodljivost in prihranke. Geometrijsko poenotenje prinaša učinke ekonomije obsega, specifične kemije celic pa dosegajo individualne stopnje zmogljivosti - prilagojene zahtevam posameznih tržnih segmentov.

Podjetje CARIAD bo preoblikovano v vitkega notranjega dobavitelja programske opreme, ki je tesno povezan z znamkami. Podjetje CARIAD sedaj bistveno pospešuje svoj razvoj, da bo kot prvi vozili na prestižni platformi E3 1.2 lahko na trg uvedlo popolnoma električni Macan in Audi Q6 e-tron. Poleg tega bo naslednja generacija E³ 2.0 razvita na popolnoma novi strukturi. Temeljila bo na novem vozlišču za vozila, opredeljena na podlagi programske opreme, v katerem bodo sodelovale ekipe podjetij CARIAD, Volkswagen in Audi.

Družba Volkswagen Financial Services je znotraj koncernske skupine za mobilnost odgovorna za vodenje integrirane, celovite mobilnostne platforme, ki združuje obsežne ponudbe koncerna. V okviru te platforme se bo uveljavljenim produktom, kot sta leasing in financiranje, dodajalo nove, rastoče storitve, med drugim naročniške storitve, dajanje v najem, souporabo avtomobilov in skuterjev.

V naslednjih petih letih bo koncern Volkswagen v okviru svojega strateškega naložbenega načrta investiral 180 milijard evrov. Naložbe skupin znamk so pri tem usklajene s konkurenco; hkrati pa poteka vlaganje v uspešnost koncerna v prihodnosti: v tehnologije, strateška področja in regije. Srednjeročno in po izteku naložb v tehnologije motorjev z notranjim zgorevanjem naj bi se delež naložb na ravni celotnega koncerna do leta 2027 skupno znižal na manj kot 11 odstotkov, do leta 2030 pa na okoli 9 odstotkov.

Okrepitev regionalnih strategij

Koncern Volkswagen se na novo pozicionira tudi na regionalnem nivoju. V okviru tega so bile izdelane nove strategije za trga na Kitajskem in v Severni Ameriki. Na Kitajskem želi koncern Volkswagen ostati najuspešnejši mednarodni proizvajalec. S tem namenom je bil razvit cilj do leta 2030, v katerem imajo pomembno vlogo ponudbe za Kitajsko, razvite na Kitajskem. V Severni Ameriki želi koncern Volkswagen bistveno izboljšati svoje tržne deleže. To vključuje naložbe v nova električna vozila in tovarno za baterijske celice v Kanadi. Za prodor na zelo donosni segment pick-upov in robustnih SUV-jev bo sledila prenova ikonične znamke Scout s popolnoma električnimi vozili, ki jih bodo izdelovali v tovarni v Južni Karolini.

Dan kapitalskih trgov v okviru koncerna Volkswagen 21. junija je uvodni dogodek v intenzivnejši dialog s kapitalskim trgom. Načrtovani so še drugi dogodki, na katerih bodo vlagateljem in analitikom na voljo natančnejše informacije o strategijah skupin znamk, tehnoloških področjih in regionalnih strategijah.

1) Skupina znamk Core je nekdanja skupina Volume. Skupina znamk Progressive je nekdanja skupina Premium, skupina znamk Sport Luxury je nekdanja skupina Sport in skupina znamk Trucks je nekdanja skupina Truck & Bus.

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen