Meni
Zapri meni
Zapri

12.5.2021 Uspešno prvo četrtletje za koncern Volkswagen

V prvem četrtletju je koncern Volkswagen dosegel odlične rezultate. Donos iz poslovanja znaša 7,7 odstotka. Očiščeni neto denarni tok v višini 5,5 milijarde evrov je trden dokaz, da je naše podjetje odporno tudi proti težavnim razmeram.

Pozitivno poslovanje koncerna Volkswagen iz druge polovice leta 2020 se je v prvem četrtletju letošnjega leta nadaljevalo. To je privedlo do odličnega finančnega rezultata z bistvenim izboljšanjem glede na enako obdobje lani, ki je zaradi pandemije prineslo slabše rezultate. Nekateri kazalniki celo presegajo raven prvega četrtletja predkriznega leta 2019. Ključ do uspeha sta bila učinkovito spoprijemanje s pandemijo covida-19 in ozkimi grli na trgu polprevodnikov ter okrevanje trgov. Promet se je tako povečal za 13,3 odstotka, na visoko raven 62,4 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja se je glede na predhodno leto z 0,9 milijarde evrov povečal na 4,8 milijarde evrov. Glavni razlogi za višji znesek so bili večja prodaja, boljša modelska prodajna struktura, pozitivni učinki iz vrednotenja zagotavljanja surovin in prvi uspehi iz pro­grama zniževanja fiksnih stroškov. Negativno pa so vplivali enkratni odhodki za prestrukturiranje v višini 0,4 milijarde evrov. Avtomobil­sko področje z visokim očiščenim neto denarnim tokom v višini 5,5 (-1,5) milijarde evrov je potrdilo odpornost svojega poslovnega modela. Neto likvidnost se je na tem področju povzpela na zelo solidno raven, 29,6 milijarde evrov. Koncern Volkswagen je svoja pričakovanja glede donosa iz poslovanja za celotno leto 2021 povečal na 5,5 do 7,0 odstotka. Pred tem je pričakoval od 5,0 do 6,5 odstotka donosa iz poslovanja.

Herbert Diess, izvršni direktor koncerna Volkswagen, je povedal: "Leto smo začeli z velikim zagonom in dobrimi rezultati. To se očitno kaže v naših številkah za to četrtletje. Obenem odločno nadaljujemo transformacijo v softversko usmerjeni mobilnostni koncern. Naša uspešna električna ofenziva dobiva dodaten zagon, z atraktivnimi novimi modeli smo jo še občutno razširili. Tudi na osrednjem področju, pri digitalizaciji, smo na dobri poti, saj smo dosegli že pomembne mejnike. Naša pričakovanja za nadaljevanje leta so visoka."

Finančni direktor koncerna Volkswagen Arno Anlitz je povedal: "V prvem četrtletju je koncern Volks­wagen dosegel odlične rezultate. Donos iz poslovanja znaša 7,7 odstotka. Očiščeni neto denarni tok v višini 5,5 milijarde evrov je trden dokaz, da je naše podjetje odporno tudi proti težavnim razmeram. Odgovorno smo se spoprijemali z vplivi covida-19 in ozkimi grli pri dobavi polprevodnikov, še naprej vlagali v elektrifikacijo in digitalizacijo naših vozil ter obenem optimizirali stroškovno podlago. V drugem četrtletju bo imela nezadostna dobava polprevodnikov v celotni industriji predvidoma opaznejše posledice kot doslej. Kljub temu smo prepričani, da bo poslovanje v celotnem letu dobro, zato smo pričakovanja dvignili."

Intenzivno operativno poslovanje

 

Prodaja v koncernu Volkswagen se je glede na prvi kvartal predhodnega leta, ki ga je že zaznamovala pandemija covida-19, povečala za 21,2 odstotka in je znašala 2,4 milijona vozil. Svetovni tržni delež v prodaji osebnih vozil je v tem obdobju zrasel za 0,2 odstotni točki oziroma na 12,4 odstotka. Pomembno gonilo povečanja prodaje je bila Kitajska, največji posamični trg koncerna. S povečanjem prodaje za 61,4 odstotka je bilo tu okrevanje glede na enako obdobje lanskega leta največje.

Uspešna električna ofenziva koncerna se je nadaljevala in prav tako prispevala k temu pozitivnemu rezultatu. Prodaja elektrificiranih modelov se je v prvih treh mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani več kot podvojila: prodanih je bilo 133.300 vozil. Za vozilo z baterijskim elek­tričnim pogonom (BEV) se je odločilo 59.900 kupcev (+78 odstotkov), priključni hibrid (PHEV) je izbralo 73.400 kupcev (+178 odstotkov).

Zaradi povečane prodaje in večjega povpraševanja po modelih iz segmentov z večjimi maržami se je promet koncerna občutno povečal, in sicer za 13,3 odstotka oziroma na kar 62,4 (55,1) milijarde evrov, ter s tem presegel tudi raven iz predkriznega leta 2019 (60,0 milijarde evrov). Dobiček iz poslovanja, ki je v prvem četrtletju lanskega leta zaradi pandemije znašal le 0,9 milijarde evrov, je v letošnjem letu zrasel na 4,8 milijarde evrov. Operativna donosnost prihodkov od prodaje je tako dosegla kar 7,7 odstotka. Glavni vzroki za izboljšanje poslovnega izida glede na enako obdobje lani so bili večja prodaja, boljša modelska prodajna struktura in pozitivni učinki iz vrednotenja zagotavljanja surovin. Poleg tega je pozitivno vplival napredek pri tekočih programih zniževanja stroškov. Negativno pa so vplivali enkratni odhodki za prestrukturiranje v višini 0,4 milijarde evrov.

Občutno se je povečal tudi poslovni izid pred obdavčitvijo in po njej, in sicer na 4,5 (0,7) milijarde evrov oziroma 3,4 (0,5) milijarde evrov. Dobiček na prednostno delnico je s tem dosegel solidno raven 6,51 (0,84) evra.

Avtomobilsko področje: zelo dober denarni tok, neto likvidnost znova zrasla

 

Sistematično vodenje zalog in uspešni ukrepi za znižanje stroškov in zagotavljanje likvidnosti so pozitivno vplivali na finančni rezultat. Neto denarni tok na avtomobilskem področju je s 4,7 (-2,5) milijarde evrov dosegel visoko raven in je za več kot dvakrat presegel prvo četrtletje predkriznega leta 2019 (2,0 mili­jarde evrov). Neto denarni tok, očiščen združitev in prevzemov ter dizelske problematike, je znašal kar 5,5 (-1,5) milijarde evrov. Tudi neto likvidnost na avtomobilskem področju se je razvijala pozitivno in dosegla zelo solidno raven, 29,6 milijarde evrov. Ob koncu leta 2020 je znašala 26,8 milijarde evrov.

Stroški za raziskave in razvoj so zaradi naložb v nove modele in tehnologije prihodnosti narasli na 4,0 (3,6) milijarde evrov. Delež izdatkov za raziskave in razvoj v primerljivem obdobju lanskega leta je zaradi znižanja prometa, ki je bilo posledica pandemije, znašal 8,0 odstotka, v tem letu pa se je znižal na 7,7 odstotka. Visoka naložbena disciplina in povečana raba koncernskih sinergij sta privedli do občutnega napredka pri naložbah v osnovna sredstva. Te so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšale za 7,8 odstotka oziroma na 1,9 (2,1) milijarde evrov. Delež naložb v osnovna sredstva je zato občutno padel, na 3,7 (4,7) odstotka, in je bil tako tudi pod ravnjo prvega četrtletja predkriznega leta 2019 (4,0 odstotka).

Obeti za 2021

 

Zaradi pozitivnega poslovanja v prvem četrtletju leta 2021 Volkswagen dviguje svoja pričakovanje v zvezi z dobičkom iz poslovanja, neto denarnim tokom in neto likvidnostjo.

Koncern pričakuje, da bo prodaja končnim kupcem v letu 2021 - če bo zajezitev pandemije covida-19 uspešna - ob še vedno zahtevnih tržnih razmerah bistveno presegla obseg iz lanskega leta. Izzive pred­stavljajo predvsem konjunkturno okolje, čedalje intenzivnejša konkurenca, nihajnost trgov surovin in deviz, zagotovitev dobavnih verig ter zaostrene zahteve glede emisij. Prihodki koncerna Volkswagen od prodaje bodo v letu 2021 predvidoma precej višji kot lani. Kar zadeva dobiček iz poslovanja v letu 2021, koncern računa, da bo donos iz poslovanja znašal med 5,5 in 7,0 odstotka.

Na avtomobilskem področju koncern ob predvidoma manjših denarnih odlivih iz naslova dizelske problematike in občutno večjih učinkih iz dejavnosti združitev in prevzemov pričakuje, da bo denarni tok v primerjavi s preteklim letom močno zrasel, to pa bo privedlo do občutnega porasta neto likvidnosti. Načrtovanje še vedno temelji na obstoječih strukturah koncerna Volkswagen. V napovedi koncerna Volkswagen niso upoštevani načrtovani nakup vseh delnic korporacije Navistar International, ki so v obtoku, ter s tem povezani učinki na prihodek, finančno stanje in premoženje.

KONCERN VOLKSWAGEN
Količinski podatki1 v tisočih
Dobava končnim kupcem (vozila) 2432 2.006 21,2
Prodaja (vozila) 2.334 1.937 20,5
Proizvodnja (vozila) 2.319 1.997 16,1
Zaposlenih (na dan 31. 3. 2021/31. 12. 2020) 662,7 662,6 0,0
Finančni podatki v skladu z IFRS v mio. €
Prihodki od prodaje 62.376 55.054 13,3
Poslovni izid iz poslovanja 4.812 904 x
Donos iz poslovanja (%) 7,7 1,6
Dobiček pred davki 4.463 682 x
Donos pred davki (%) 7,2 1,2
Dobiček po davkih 3.414 517 x
Avtomobilsko področje2
Skupni stroški raziskav in razvoja 3.962 3.563 11,2
Delež izdatkov za raziskave in razvoj (%) 7,7 8,0
Denarni tok tekočega poslovanja 8.890 1.546 x
Investicijska dejavnost tekočega poslovanja3 4.186 4.064 3,0
Od tega: investicije v osnovna sredstva 1.924 2.087 –7,8
delež osnovnih sredstev (%) 3,7 4,7
Neto denarni tok 4.705 –2.518 x
Neto likvidnost na dan 31. 3. 29.650 17.787 66,7

1   Količinski podatki vključujejo kitajska mešana podjetja, ki niso v celoti konsolidirana. Podatki za prodajo v predhodnem letu so bili zaradi statistične posodobitve aktualizirani.

2   Vključno s konsolidacijo med avtomobilskim področjem in področjem finančnih storitev koncerna.

3   Brez nakupa in prodaje delnic: 1. četrtletje 3.806 (3.553) mio. €

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen