Ekobilanca

Od nastanka do reciklaže: ekobilanca modelov ID.

   

 

Življenjska doba avtomobila in njegov učinek na okolje

Da bi prišli do proizvodnje električnih avtomobilov s čim manj emisijami CO2, naši strokovnjaki ugotavljajo, pri katerih delih vozila nastajajo večje količine CO2. Zato po najboljši tehnični presoji sestavijo ekobilanco (ang. Life Cycle Assessment oz. okrajšano LCA). Ta ISO standardizirana metoda (DIN EN ISO 14040 in DIN EN ISO 14044) zajema vse sestavne dele vozila in ugotavlja tudi, kakšen učinek ima vozilo na okolje v času svojega celotnega življenjskega cikla - od pridobivanja surovin, prek proizvodnje, montaže in faze uporabe, pa do demontaže vozila z namenom recikliranja uporabljenih materialov.

Ekobilance preučujejo različne kategorije učinkov. Ena od teh je potencial globalnega segrevanja, za katerega se vplivi na okolje pretvorijo v tako imenovane ekvivalente CO2 (CO2e), na podlagi te enote pa se prikazuje njegov učinek na podnebje.

Kako narediti trajnost merljivo

Posebna programska oprema, ki vključuje bazo podatkov s povprečnimi informacijami o začetku dobavne verige, ugotavlja vplive na okolje. Tako izračunane vrednosti so negotove in se lahko spreminjajo zaradi rednih posodobitev metodologije izračunavanja. Za proizvodne korake z največjo porabo energije, denimo za izdelavo baterijskih celic, Volkswagen pri modelih ID. namesto povprečnih vrednosti uporablja konkretne podatke posameznih dobaviteljev. Ta postopek se imenuje tudi specifična ekobilanca. Na ta način lahko vidimo povzetek učinka ukrepov, s katerimi zmanjšujemo emisije CO2 - in kolikšna je dejanska količina CO2e, ki jo je treba kompenzirati.

Za bilanco CO2 naših modelov ID. so upoštevani vsi ekvivalenti CO2 iz dobavne verige ter iz proizvodnje, vključno z logistiko.  

   

Del tega izračuna so tudi transport vozil do trgovcev po vsej Evropi, prvo polnjenje baterije pred primopredajo vozila kupcem in demontaža električnega avtomobila z namenom recikliranja (brez visokonapetostne baterije). Samo tisti ekvivalenti CO2, ki nastanejo v času uporabe in vzdrževanja/servisiranja vozila, v tej bilanci niso upoštevani. Rezultate ekobilance neodvisno preveri in potrdi TÜV NORD Cert.

1 Dobavna veriga / 2 Proizvodnja / 3 Logistika / 4 Prvo polnjenje visokonapetostne baterije
Vse to Volkswagen upošteva pri izdelavi bilance za električne avtomobile iz družine ID.

Potrjeno "podnebno nevtralen produkt"

Ker vemo, kolikšne so emisije CO2 pri proizvodnji modelov ID., gremo lahko še en korak naprej in jih kompenziramo. To za vas kot kupca pomeni, da vam vaše vozilo ID. predamo z nevtralno bilanco CO2 - to dokazujeta pisni dokument in pečat1. Neodvisni preizkuševalni organ TÜV NORD Cert je namreč avtomobil certificiral kot "podnebno nevtralen produkt" ob primopredaji.


Več o ekobilanci

Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij CO₂. Informacije o porabi in CO2 se vedno nanašajo na vrednosti, izmerjene po predpisanem postopku (Uredba (ES) št. 715/2007 v trenutno veljavni verziji) v okviru homologacije vozila na podlagi testnega postopka WLTP. Več informacij najdete na https://www.volkswagen.si/wltp ali pri pooblaščenem trgovcu. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in tukaj.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.  

Opomba glede garancije uvoženih vozil ID.:

Volkswagen opozarja, da je bilo na evropske trge po neuradnih poteh uvoženih veliko vozil Volkswagen ID., ki so bila proizvedena na Kitajskem. Kljub netočnim trditvam nepooblaščenih preprodajalcev za te modele Volkswagen ID., ki jih ponujajo, ne veljajo pogoji mednarodne garancije. Poleg tega pooblaščeni trgovci ali drugi servisi, odobreni s strani Volkswagna, ne morejo izvajati vseh zahtevanih servisnih in vzdrževalnih del, vključno z garancijo in kulanco. Prav tako Volkswagen in ustrezni uvoznik tem kupcem ne moreta zagotoviti originalnih delov Volkswagen za modele, ki se prodajajo izključno na Kitajskem, kot je Volkswagen ID.6.

Kupci, ki se odločijo za nakup po teh neuradnih poteh, se morajo zavedati, da vozila nimajo zagotovljenega servisa, garancije in nadomestnih delov, poleg tega pa so opremljena z različico programske opreme, ki je namenjena drugemu trgu. Podobno kot pri garanciji in servisiranju jim Volkswagnovi trgovci tudi pri tem ne morejo nuditi podpore. Ti nepooblaščeno uvoženi modeli ID. so bili izdelani samo za pogoje na kitajskem trgu. Zato niso homologirani za druge trge in prilagojeni specifičnim tržnim zahtevam ter nimajo evropske homologacije in certifikata o skladnosti (CoC).

Volkswagen in uradni uvoznik ostajata zavezana kupcem, ki jih zato pozivamo, da so pri nakupu modela Volkswagen ID. po neuradni poti zelo previdni in o njem dobro premislijo. Kupcem priporočamo, da obiščejo pooblaščene trgovce in si ogledajo najnovejšo ponudbo razpoložljivih Volkswagnovih vozil, ki so uradno dana v prodajo na posameznem trgu ter imajo zagotovljeno garancijo in servisno podporo. 

Zapri
Meni
Zapri meni
Zapri
Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen
24px/configurator private vehicles Created with Sketch.
24px/magnifier Created with Sketch.