Več fleksibilnosti pri nakupu digitalnih izdelkov

Bone za nakup digitalnih izdelkov v spletni trgovini Volkswagen Connect Shop ali v trgovini In-Car1

Ali želite v svojem vozilu Volkswagen aktivirati nove izbrane funkcije vozila preko funkcije Upgrades2)? Ali pa želite podaljšati licenco za svoje mobilne spletne storitve? Bone za nakup teh digitalnih izdelkov za vaše vozilo Volkswagen - če so na voljo - v spletni trgovini Volkswagen Connect Shop Volkswagen ali v trgovini In-Car lahko zdaj kupite pri vašem lokalnem partnerju Volkswagen.

Prednost: Poleg neposrednega nakupa bona lahko izkoristite tudi strokovne nasvete vašega partnerja Volkswagen. In ker bon ni vezan na vozilo, je tudi odlična ideja za darilo za vse, ki želite druge osrečiti z mobilnim udobjem za njihova vozila Volkswagen.

Če želite unovčiti bon, ki ste ga kupili pri svojem partnerju Volkswagen, preprosto obiščite našo spletno trgovino ali trgovino In-Car v vašem infotainment sistemu in kot del postopka plačila vnesite kodo, ki je navedena na bonu. Glede na vozilo in model lahko v teh trgovinah kupite podaljšanja licenc za VW Connect plus, We Connect Plus3) ali Car-Net4), izbrane funkcije Upgrades ali dodatne mobilne ključe5) za vaše vozilo Volkswagen. 

Iskanje partnerja Volkswagen 

Pogoji uporabe
a) Ti pogoji urejajo uporabo bonov/dobropisov, ki niso povezani z izdelkom, za aktivacijske kode (kode bonov) družbe Volkswagen AG (Volkswagen), ki jih je izdala družba Volkswagen in jih je mogoče kupiti pri partnerju družbe Volkswagen. Kode bonov lahko v trgovini We Connect (spletna trgovina ali trgovina In-Car, če je na voljo za določeno vozilo) uporabite za nakup digitalnih izdelkov in storitev pri družbi Volkswagen, npr. Car-Net (Security & Service, Guide & Inform) in podaljšanja licenc We Connect Plus, Upgrades, mobilni ključ za pooblaščeno vozilo. Podrobnosti digitalnih izdelkov in storitev, ki so na voljo za določeno vozilo, najdete v ponudbi trgovine We Connect in na podlagi identifikacijske številke vozila.
b) Kode bonov niso posebej vezane na kupca ali izdelek ali vozilo. Kod bonov ni mogoče uveljaviti za nakup dodatnih kod bonov ali pri drugih družbah koncerna Volkswagen AG ali tretjih osebah.
c) Kode bonov lahko v postopku plačila uporabite kot celotno ali delno plačilo za digitalne izdelke ali storitve v trgovini We Connect. V primeru, da vrednost kode bona ne zadostuje za kritje celotne vrednosti zadevnega izdelka ali storitve, lahko za plačilo manjkajočega zneska uporabite dodatna plačilna sredstva. V primeru, da vrednost kode bona presega vrednost kupljenega izdelka ali storitve, presežena vrednost ostane na tej kodi bona za nadaljnjo uporabo. Kode bonov lahko uporabljate tudi v več posameznih transakcijah, dokler ne porabite celotne vrednosti zadevne kode bona. Če želite preveriti vrednost kode bona, obiščite spletno trgovino We Connect.
d) Če potrošnik pravočasno prekliče nakup digitalnega izdelka ali storitve, se plačani znesek povrne na isto kodo bona in ga lahko ponovno uporabi za nakup digitalnih izdelkov in/ali storitev v trgovini We Connect.
e) Kode bonov potečejo pet let po datumu izdaje. Vrednost, ki ostane po tem datumu, ne bo povrnjena. Vrednosti kode bona ni mogoče ponovno napolniti. Kode bonov ni mogoče zamenjati za gotovino.
f) Družba Volkswagen ne prevzema odgovornosti za izgubo, tatvino, uničenje ali kakršno koli drugo nepooblaščeno uporabo kode bona.
g) Družba Volkswagen si pridržuje pravico, da zahteva alternativni način plačila, če obstaja sum, da je bila koda bona pridobljena ali se uporablja z goljufijo, ali če je kršen eden od teh pogojev uporabe.
h) Izključno pristojno sodišče za vse zahtevke, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe in so z njimi povezani, je Wolfsburg, Nemčija, če uporabnik kode bona ne uporablja kot potrošnik. Če uporabnik kodo bona uporablja kot potrošnik, lahko družba Volkswagen zoper uporabnika uporabi pravne postopke le pri sodišču, ki je odgovorno za stalno prebivališče ali običajno prebivališče uporabnika. Uporabnik lahko uporabi pravne postopke proti družbi Volkswagen pred sodiščem s sedežem družbe Volkswagen v Wolfsburgu, Nemčija, in pred katerim koli drugim sodiščem, ki je v tej zadevi pristojno po veljavni zakonodaji.
i) Za vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s to kodo bona, se uporablja izključno pravo Zvezne republike Nemčije; uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga (CISG) je izključena. Če je uporabnik potrošnik, se zgornje določbe te točke i ne uporabljajo, če so obvezni predpisi o varstvu potrošnikov v skladu s pravom države, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče v času sklenitve pogodbe, v nasprotju z uporabo nemškega prava.
j) Družba Volkswagen ni pripravljena niti dolžna sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim organom.
k) Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z unovčenjem kode bona, se obrnite na podporo strankam. Kontaktne podatke lahko dobite na portalu We Connect, ki velja za vašo državo. Če imate kakršna koli druga vprašanja ali težave v zvezi s kodo bona, se obrnite na partnerja Volkswagen, pri katerem ste kupili kodo bona.

Za uporabo izdelkov Upgrades potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID, veljavno pogodbo za We Connect in potrdilo, da ste glavni uporabnik, kar pomeni povezavo vašega uporabniškega računa z določenim vozilom. Poleg tega je potrebno, da ima vozilo tehnične funkcije in strojno opremo, ki je potrebna za zadevni izdelek. Članke Upgrade o nadgradnji, ki so na voljo za posamezno vozilo, si lahko glavni uporabnik ogleda v trgovini In-Car preko informacijsko-zabavnega sistema. Za plačane izdelke je treba vpisati enkratni način plačila v spletni trgovini We Connect. Pridobljene in aktivirane funkcije Upgrades ostanejo v vozilu in jih ni mogoče prenesti na druga vozila.

Če želite uporabljati storitve We Connect, potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate v We Connect prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom. Poleg tega je treba z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za storitve We Connect ali We Connect Plus na spletni strani www.myvolkswagen.net ali prek aplikacije »Volkswagen We Connect« (na voljo v App Store in Google Play Store). Za We Connect Plus imate po predaji vozila 90 dni časa za registracijo vozila na spletnem mestu www.myvolkswagen.net ali v aplikaciji »Volkswagen We Connect« in za uporabo storitev za celotno trajanje dogovorjenega brezplačnega obdobja.
Uporaba mobilnih spletnih storitev pri We Connect je omogočena prek integrirane internetne povezave. Stroške, povezane s podatki, ki nastanejo v Evropi, nosi družba Volkswagen AG v okviru omrežne pokritosti, z izjemo storitev »Streaming & Internet« in posameznih aplikacij In-Car. Uporaba storitev spletnega radija in pretakanja medijev je možna preko mobilne končne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko deluje kot mobilna dostopna točka WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo z obstoječo ali ločeno sklenjeno pogodbo mobilnega omrežja, med vami in ponudnikom mobilnih telefonov in samo v okviru pokritosti ustreznega omrežja mobilne telefonije. Ob izmenjavi podatkov po internetu lahko, odvisno od vaših trenutnih tarif mobilne telefonije in zlasti pri uporabi v tujini, nastanejo dodatni stroški (npr. stroški gostovanja).

Če želite uporabljati brezplačno aplikacijo »Volkswagen We Connect«, potrebujete pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM z možnostjo podatkov z obstoječo ali ločeno pogodbo o mobilnem telefonu med vami in ponudnikom mobilnih storitev. 

Storitve, vključene v paketa We Connect in We Connect Plus, se lahko razlikujejo od države do države. Razpoložljivost je odvisna tudi od modela vozila, opreme in nameščene različice programske opreme. To velja tudi za storitve tretjih oseb. Storitve so na voljo v dogovorjenem obdobju veljavnosti pogodbe in se lahko spremenijo v vsebini ali pa se prekinejo tudi v obdobju veljavnosti pogodbe. Več informacij je na voljo na connect.volkswagen-we.com in pri vašem Volkswagnovem partnerju. Informacije o tarifnih pogojih mobilne telefonije dobite pri vašem ponudniku mobilne telefonije.

Če želite uporabiti storitve Car-Net, potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom. Poleg tega morate ločeno skleniti pogodbo z družbo Volkswagen AG na spletu. Če želite uporabljati storitve s celotnim trajanjem, imate po predaji vozila 90 dni časa, da registrirate vozilo na portalu.volkswagen-we.com. S poznejšo registracijo se trajanje brezplačnega obdobja skrajša. Uporaba mobilnih spletnih storitev Car-Net »Guide & Inform« je možna le z dodatno opremo Discover Media in Discover Pro. Poleg tega potrebujete mobilno napravo, ki omogoča dostop do spleta (kot je pametni telefon), ki lahko deluje kot mobilna dostopna točka Wi-Fi. Alternativno lahko z možnostjo telefonskega vmesnika »Business« v povezavi z navigacijskim sistemom Discover Pro uporabljate tudi mobilni telefon z remote SIM Access Profile (rSAP) ali kartico SIM z možnostjo telefoniranja in prenosa podatkov. Izbirni Car-Stick LTE v povezavi z navigacijskim sistemom Discover Media lahko uporabite tudi za ustvarjanje povezave s spletom za navigacijsko napravo in tudi za dostopno točko Wi-Fi v vozilu. Storitve Car-Net so na voljo samo z obstoječo ali ločeno sklenjeno pogodbo o mobilnem telefonu med vami in ponudnikom mobilnih storitev in samo v okviru mobilnega omrežja. Ob prenosu podatkovnih paketov iz spleta lahko, odvisno od vaše trenutne tarife mobilne telefonije in zlasti pri uporabi v tujini, nastanejo dodatni stroški (npr. stroški gostovanja). Zaradi obsega podatkov, ki nastanejo pri uporabi storitev Car-Net, toplo priporočamo, da se s ponudnikom mobilnih telefonov dogovorite za pavšalni prenos podatkov. Če želite uporabljati brezplačno aplikacijo We Connect, potrebujete pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM z možnostjo podatkov z obstoječo ali ločeno pogodbo o mobilnem telefonu med vami in ponudnikom mobilnih storitev. Razpoložljivost storitev Car-Net se lahko razlikuje glede na državo. Storitve so na voljo v dogovorjenem pogodbenem obdobju in se lahko spremenijo v vsebini, tudi v pogodbenem obdobju. Več informacij o Car-Netu lahko dobite na portal.volkswagen-we.com in pri vašem  Volkswagnovem partnerju; Informacije o tarifnih pogojih mobilne telefonije pri ponudniku mobilnih storitev.

Na voljo samo z izbirnim navigacijskim sistemom »Discover Pro« (za modele Passat, Arteon in Golf) ali Discover Media (samo model Golf) in v povezavi z aplikacijo We Connect. Sprva je za modela Passat in Arteon na voljo pet brezplačnih, za model Golf pa pet plačljivih mobilnih ključev. Mobilne ključe je možno aktivirati v prvih 4 letih od sklenitve pogodbe za storitev We Connect. Prenos mobilnega ključa zahteva preverjanje identitete pošiljatelja ključa s postopkom Volkswagen Ident. Po namestitvi na združljiv pametni telefon je mobilni ključ veljaven eno leto, kar je vezano na končno napravo.

Zapri
Meni
Zapri meni
Zapri

Upgrades– aktivirajte nove funkcije

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen