Meni
Zapri meni
Zapri

ZAPISNIK
Nagradna aktivacija »Pozdravi poletje s super nagradami«

 

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Pozdravi poletje s super nagradami«. Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra je potekala dne 20. 5 od 9.00 do 20.00 ure na lokaciji Minicity Ljubljana. Vsi udeleženci, ki so pristopili k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre "Pozdravi poletje s super nagradami" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja Porsche Slovenija. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri je potekala v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. Način sodelovanja

Za sodelovanje v nagradni igri je bilo potrebno obiskati Minicity Ljubljana in izpolniti letak za nagradno igro. Na letaku je bilo potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje, izpolniti osebne podatke in oddati letak v zbirni boben.

Izmed vseh, ki so v času od 09.00 do 20.00 na dan 20. 5 v Minicityju oddali letak s pravilno odgovorjenim vprašanjem v zbirni boben, smo izžrebali devet in trideset (39) nagrajencev, ki so prejeli eno izmed naštetih nagrad v členu 4. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki so sodelovali tekom trajanja nagradne igre.

Vsak posameznik v nagradni igri je lahko sodeloval le enkrat. Nakup produktov Porsche Slovenija ni bil pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

4. Nagrade:

V sklopu nagradne igre je podeljenih devet in trideset (39) nagrad. Nagrade so:

 • 1x brisača ID. (velikost 50x50cm)

 • 1x skodelica Wolfi

 • 1x termo posoda za na pot Bulli

 • 1x lunch box za otroke

 • 1x zelen VW nahrbtnik

 • 1x vijoličen VW nahrbtnik

 • 3x blokec Bulli

 • 5x vrečka Bulli

 • 5x barvice Wolfi

 • 10x plišasta igrača Wolfi

 • 10x pobarvanka Wolfi.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost nagrade ne presega 42,00 eur, zato ta nagrada ni obdavčena.

5. Žrebanje/dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Žrebanje je potekalo 23. 5. 2023 na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga je s strani organizatorja potrjena 3-članska komisija.

V žreb so bili vključeni vsi, ki so sodelovali v času od 09.00 do 20.00 na dan 20. 5. v nagradno igro, ki je potekala v Minicity BTC. V vsakem navedenem posameznem žrebu sodelujejo vse pravilno izpolnjene nagradne letake. Komisija je med vsemi sodelujočimi naključno izžrebala 39 prejemnikov nagrad.

Nagrajenci bodo kontaktirani s strani izvajalca nagradne igre na e-mail naslov, ki so ga posredovali pri izpolnjevanju nagradnega letaka.

Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu izvajalca nagradne igre v skladu s temi pravili.

3-članska komisija natečaja:

 • Klavdija Trček, direktorica projektov Agencija 101 (predstavnik izvajalca)

 • Tina Slivnik, direktorica projektov Agencije 101 (predstavnik izvajalca)

 • Aleksandra Ivanova, asistentka vodje projektov Agencija 101 (predstavnik izvajalca)

NAGRAJENCI

 • Dino Kajtazovič - 1x brisača ID. (velikost 50x50cm)
 • Ksenija Kralj - 1x skodelica Wolfi
 • Danijel Pintarić - 1x termo posoda za na pot Bulli
 • Ajla Škrgić - 1x lunch box za otroke
 • Maruša Krašovec - 1x zelen VW nahrbtnik
 • Anja Čebašek - 1x vijoličen VW nahrbtnik
 • Helena Černe - 1x blokec Bulli
 • Tina Buh - 1x blokec Bulli
 • Jelena Stoilov - 1x blokec Bulli
 • Matjaž Vidmar - 1x vrečka Bulli
 • Alexander Orlov - 1x vrečka Bulli
 • Tina Ograjenšek - 1x vrečka Bulli
 • Eva Križman Cerar - 1x vrečka Bulli
 • Peter Strelec - 1x vrečka Bulli
 • Katja Zupan - 1x barvice Wolfi
 • Renato Mlakar - 1x barvice Wolfi
 • Albina Žibert - 1x barvice Wolfi
 • Vesna Matković - 1x barvice Wolfi
 • Ana Penko - 1x barvice Wolfi
 • Tjaša Kunavar - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Janja Kastelič - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Urška Turel - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Anja Sojer - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Nina Tomov - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Bojan Burja - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Natali Boštjančič - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Alen Jevtič - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Suzana Gaube - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Maja Glavač - 1x plišasta igrača Wolfi
 • Uroš Kolman - 1x pobarvanka Wolfi
 • Blanka Šiško Lampret - 1x pobarvanka Wolfi
 • Suzana Dević - 1x pobarvanka Wolfi
 • Petra Dračina - 1x pobarvanka Wolfi
 • Andreja Meden - 1x pobarvanka Wolfi
 • Simona Brglez - 1x pobarvanka Wolfi
 • Ardite Bajramaj - 1x pobarvanka Wolfi
 • Petra Lajovic - 1x pobarvanka Wolfi
 • Igor Aubelj - 1x pobarvanka Wolfi
 • Urška Avbelj - 1x pobarvanka Wolfi

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v email sporočilu v roku 2 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, stalni naslov). 

V primeru, da upravičenec do nagrade ne bi pravočasno posredoval podatkov, se šteje, da se nagradi odreka; pri čemer bo nagrada podeljena novemu izžrebancu. V kolikor se nagrada tudi novemu izžrebancu ne podeli, se žreb nadaljuje, dokler se ne izžreba nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje za prevzem nagrade.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani organizatorja/izvajalca nagradne igre in bo na e-mail naslov obveščen o prevzemu nagrade.

Nagrada se nagrajencu pošlje po pošti. V primeru, da nagrajenec poštne pošiljke ne bi prevzel in bi se le-ta vrnila pošiljatelju nagrada ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

 • se nagrajenec prek e-maila v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih izvajalca do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov izvajalec dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

Ljubljana, 23. 5. 2023

 

Agencija 101 d.o.o.

Dunajska cesta 139

1000 Ljubljana

 

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen