Ali želite v svojem vozilu Volkswagen aktivirati nove izbrane funkcije vozila preko »We Upgrade«2)? Ali pa želite podaljšati licenco za svoje mobilne spletne storitve? Bone za nakup teh digitalnih izdelkov za vaše vozilo Volkswagen - če so na voljo - v spletni trgovini We Connect Volkswagen ali v trgovini In-Car lahko zdaj kupite pri vašem lokalnem partnerju Volkswagen.

Prednost: Poleg neposrednega nakupa bona lahko izkoristite tudi strokovne nasvete vašega partnerja Volkswagen. In ker bon ni vezan na vozilo, je tudi odlična ideja za darilo za vse, ki želite druge osrečiti z mobilnim udobjem za njihova vozila Volkswagen.

Če želite unovčiti bon, ki ste ga kupili pri svojem partnerju Volkswagen, preprosto obiščite našo spletno trgovino ali trgovino In-Car v vašem infotainment sistemu in kot del postopka plačila vnesite kodo, ki je navedena na bonu. Glede na vozilo in model lahko v teh trgovinah kupite podaljšanja licenc za We Connect Plus3) ali Car-Net4), izbrane funkcije »We Upgrade« ali dodatne mobilne ključe5) za vaše vozilo Volkswagen. 

Iskanje partnerja Volkswagen 

1) Pogoji uporabe
a) Ti pogoji urejajo uporabo bonov/dobropisov, ki niso povezani z izdelkom, za aktivacijske kode (kode bonov) družbe Volkswagen AG (Volkswagen), ki jih je izdala družba Volkswagen in jih je mogoče kupiti pri partnerju družbe Volkswagen. Kode bonov lahko v trgovini We Connect (spletna trgovina ali trgovina In-Car, če je na voljo za določeno vozilo) uporabite za nakup digitalnih izdelkov in storitev pri družbi Volkswagen (npr. Car-Net (Security & Service, Guide & Inform) in podaljšanja licenc We Connect Plus, We Upgrade, mobilni ključ) za pooblaščeno vozilo. Podrobnosti digitalnih izdelkov in storitev, ki so na voljo za določeno vozilo, najdete v ponudbi trgovine We Connect in na podlagi identifikacijske številke vozila.
b) Kode bonov niso posebej vezane na kupca ali izdelek ali vozilo. Kod bonov ni mogoče uveljaviti za nakup dodatnih kod bonov ali pri drugih družbah koncerna Volkswagen AG ali tretjih osebah.
c) Kode bonov lahko v postopku plačila uporabite kot celotno ali delno plačilo za digitalne izdelke ali storitve v trgovini We Connect. V primeru, da vrednost kode bona ne zadostuje za kritje celotne vrednosti zadevnega izdelka ali storitve, lahko za plačilo manjkajočega zneska uporabite dodatna plačilna sredstva. V primeru, da vrednost kode bona presega vrednost kupljenega izdelka ali storitve, presežena vrednost ostane na tej kodi bona za nadaljnjo uporabo. Kode bonov lahko uporabljate tudi v več posameznih transakcijah, dokler ne porabite celotne vrednosti zadevne kode bona. Če želite preveriti vrednost kode bona, obiščite spletno trgovino We Connect.
d) Če potrošnik pravočasno prekliče nakup digitalnega izdelka ali storitve, se plačani znesek povrne na isto kodo bona in ga lahko ponovno uporabi za nakup digitalnih izdelkov in/ali storitev v trgovini We Connect.
e) Kode bonov potečejo pet let po datumu izdaje. Vrednost, ki ostane po tem datumu, ne bo povrnjena. Vrednosti kode bona ni mogoče ponovno napolniti. Kode bonov ni mogoče zamenjati za gotovino.
f) Družba Volkswagen ne prevzema odgovornosti za izgubo, tatvino, uničenje ali kakršno koli drugo nepooblaščeno uporabo kode bona.
g) Družba Volkswagen si pridržuje pravico, da zahteva alternativni način plačila, če obstaja sum, da je bila koda bona pridobljena ali se uporablja z goljufijo, ali če je kršen eden od teh pogojev uporabe.
h) Izključno pristojno sodišče za vse zahtevke, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe in so z njimi povezani, je Wolfsburg, Nemčija, če uporabnik kode bona ne uporablja kot potrošnik. Če uporabnik kodo bona uporablja kot potrošnik, lahko družba Volkswagen zoper uporabnika uporabi pravne postopke le pri sodišču, ki je odgovorno za stalno prebivališče ali običajno prebivališče uporabnika. Uporabnik lahko uporabi pravne postopke proti družbi Volkswagen pred sodiščem s sedežem družbe Volkswagen v Wolfsburgu, Nemčija, in pred katerim koli drugim sodiščem, ki je v tej zadevi pristojno po veljavni zakonodaji.
i) Za vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s to kodo bona, se uporablja izključno pravo Zvezne republike Nemčije; uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga (CISG) je izključena. Če je uporabnik potrošnik, se zgornje določbe te točke i ne uporabljajo, če so obvezni predpisi o varstvu potrošnikov v skladu s pravom države, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče v času sklenitve pogodbe, v nasprotju z uporabo nemškega prava.
j) Družba Volkswagen ni pripravljena niti dolžna sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim organom.
k) Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z unovčenjem kode bona, se obrnite na podporo strankam. Kontaktne podatke lahko dobite na portalu We Connect, ki velja za vašo državo. Če imate kakršna koli druga vprašanja ali težave v zvezi s kodo bona, se obrnite na partnerja Volkswagen, pri katerem ste kupili kodo bona.

2) Za uporabo izdelkov »We Upgrade«, potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID, veljavno pogodbo za aplikacijo We Connect in potrdilo, da ste glavni uporabnik, kar pomeni povezavo vašega uporabniškega računa z določenim vozilom. Poleg tega je potrebno, da ima vozilo tehnične funkcije in strojno opremo, ki je potrebna za zadevni izdelek. Članke We Upgrade o nadgradnji, ki so na voljo za posamezno vozilo, si lahko glavni uporabnik ogleda v trgovini In-Car preko informacijsko-zabavnega sistema. Za plačane izdelke je treba vpisati enkratni način plačila v spletni trgovini We Connect https://shop.volkswagen-we.com. Pridobljene in aktivirane funkcije "We Upgrade" ostanejo v vozilu in jih ni mogoče prenesti na druga vozila.

3) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani https://connect.volkswagen-we.com/sl_SI.html registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.

4) Če želite uporabiti storitve Car-Net, potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom. Poleg tega morate ločeno skleniti pogodbo z družbo Volkswagen AG na spletu. Če želite uporabljati storitve s celotnim trajanjem, imate po predaji vozila 90 dni časa, da registrirate vozilo na portalu.volkswagen-we.com. S poznejšo registracijo se trajanje brezplačnega obdobja skrajša. Uporaba mobilnih spletnih storitev Car-Net »Guide & Inform« je možna le z dodatno opremo Discover Media in Discover Pro. Poleg tega potrebujete mobilno napravo, ki omogoča dostop do spleta (kot je pametni telefon), ki lahko deluje kot mobilna dostopna točka Wi-Fi. Alternativno lahko z možnostjo telefonskega vmesnika »Business« v povezavi z navigacijskim sistemom Discover Pro uporabljate tudi mobilni telefon z remote SIM Access Profile (rSAP) ali kartico SIM z možnostjo telefoniranja in prenosa podatkov. Izbirni Car-Stick LTE v povezavi z navigacijskim sistemom Discover Media lahko uporabite tudi za ustvarjanje povezave s spletom za navigacijsko napravo in tudi za dostopno točko Wi-Fi v vozilu. Storitve Car-Net so na voljo samo z obstoječo ali ločeno sklenjeno pogodbo o mobilnem telefonu med vami in ponudnikom mobilnih storitev in samo v okviru mobilnega omrežja. Ob prenosu podatkovnih paketov iz spleta lahko, odvisno od vaše trenutne tarife mobilne telefonije in zlasti pri uporabi v tujini, nastanejo dodatni stroški (npr. stroški gostovanja). Zaradi obsega podatkov, ki nastanejo pri uporabi storitev Car-Net, toplo priporočamo, da se s ponudnikom mobilnih telefonov dogovorite za pavšalni prenos podatkov. Če želite uporabljati brezplačno aplikacijo We Connect, potrebujete pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM z možnostjo podatkov z obstoječo ali ločeno pogodbo o mobilnem telefonu med vami in ponudnikom mobilnih storitev. Razpoložljivost storitev Car-Net se lahko razlikuje glede na državo. Storitve so na voljo v dogovorjenem pogodbenem obdobju in se lahko spremenijo v vsebini, tudi v pogodbenem obdobju. Več informacij o Car-Netu lahko dobite na portal.volkswagen-we.com in pri vašem  Volkswagnovem partnerju; Informacije o tarifnih pogojih mobilne telefonije pri ponudniku mobilnih storitev.

5) Na voljo samo z izbirnim navigacijskim sistemom »Discover Pro« (za modele Passat, Arteon in Golf) ali Discover Media (samo model Golf) in v povezavi z aplikacijo We Connect. Sprva je za modela Passat in Arteon na voljo pet brezplačnih, za model Golf pa pet plačljivih mobilnih ključev. Mobilne ključe je možno aktivirati v prvih 4 letih od sklenitve pogodbe za storitev We Connect. Prenos mobilnega ključa zahteva preverjanje identitete pošiljatelja ključa s postopkom Volkswagen Ident. Po namestitvi na združljiv pametni telefon je mobilni ključ veljaven eno leto, kar je vezano na končno napravo.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 9,4-3,8 l/100 km in 196-0 g/km, emisijska stopnja: EURO 6. Informacije o porabi in CO2 se vedno nanašajo na vrednosti, izmerjene po predpisanem postopku (Uredba (ES) št. 715/2007 v trenutno veljavni verziji) v okviru homologacije vozila na podlagi testnega postopka WLTP. Več informacij najdete tukaj ali pri pooblaščenem trgovcu. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in tukaj.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 

1) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev. 

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internet na povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG - z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet. Uporaba spletnega in hibridnega radia ter pretakanje medijev sta mogoča prek prenosne naprave (na primer pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko - odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini - nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih).

Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.

Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani volkswagen.si ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. 

2) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect Start. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect Start. Po prevzemu vozila imate 90 dni časa, da registrirate svoje vozilo z aplikacijo We Connect ID. in izkoristite celotno obdobje brezplačnih storitev. Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect Start omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG. Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect ID. sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na connect.volkswagen-we.com ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja. 

3) Če želite uporabiti storitve Car-Net, potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom. Poleg tega morate ločeno skleniti pogodbo z družbo Volkswagen AG na spletu. Če želite uporabljati storitve s celotnim trajanjem, imate po predaji vozila 90 dni časa, da registrirate vozilo na portalu.volkswagen-we.com. S poznejšo registracijo se trajanje brezplačnega obdobja skrajša. Uporaba mobilnih spletnih storitev Car-Net »Guide & Inform« je možna le z dodatno opremo Discover Media in Discover Pro. Poleg tega potrebujete mobilno napravo, ki omogoča dostop do spleta (kot je pametni telefon), ki lahko deluje kot mobilna dostopna točka Wi-Fi. Alternativno lahko z možnostjo telefonskega vmesnika »Business« v povezavi z navigacijskim sistemom Discover Pro uporabljate tudi mobilni telefon z remote SIM Access Profile (rSAP) ali kartico SIM z možnostjo telefoniranja in prenosa podatkov. Izbirni Car-Stick LTE v povezavi z navigacijskim sistemom Discover Media lahko uporabite tudi za ustvarjanje povezave s spletom za navigacijsko napravo in tudi za dostopno točko Wi-Fi v vozilu. Storitve Car-Net so na voljo samo z obstoječo ali ločeno sklenjeno pogodbo o mobilnem telefonu med vami in ponudnikom mobilnih storitev in samo v okviru mobilnega omrežja. Ob prenosu podatkovnih paketov iz spleta lahko, odvisno od vaše trenutne tarife mobilne telefonije in zlasti pri uporabi v tujini, nastanejo dodatni stroški (npr. stroški gostovanja). Zaradi obsega podatkov, ki nastanejo pri uporabi storitev Car-Net, toplo priporočamo, da se s ponudnikom mobilnih telefonov dogovorite za pavšalni prenos podatkov. Če želite uporabljati brezplačno aplikacijo We Connect, potrebujete pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM z možnostjo podatkov z obstoječo ali ločeno pogodbo o mobilnem telefonu med vami in ponudnikom mobilnih storitev. Razpoložljivost storitev Car-Net se lahko razlikuje glede na državo. Storitve so na voljo v dogovorjenem pogodbenem obdobju in se lahko spremenijo v vsebini, tudi v pogodbenem obdobju. Več informacij o Car-Netu lahko dobite na portal.volkswagen-we.com in pri vašem  Volkswagnovem partnerju; Informacije o tarifnih pogojih mobilne telefonije pri ponudniku mobilnih storitev.

4) Na voljo samo v povezavi z radijskimi sistemi »Composition«, »Composition Colour«, »Composition Media« in » Ready 2 Discover« ali navigacijskima sistemoma »Discover Media« in »Discover Pro«. App-Connect vključuje tehnologije MirrorLink®, Apple CarPlay™ in Android Auto™. Razpoložljivost teh tehnologij se od države do države lahko razlikuje. Informacije o združljivosti pametnih telefonov z Apple CarPlay™ so na voljo na https://www.apple.com/ios/carplay/, za Android Auto™ na https://www.android.com/auto/ in za MirrorLink® na https://mirrorlink.com/.

Zapri
Meni
Zapri meni
Zapri

Dobrodošli pri storitvah povezljivosti podjetja Volkswagen

 

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen