Zapri meni
Zapri

Polnjenje in tehnologija

Polnjenje in tehnologija

Ker veste, da vsaka podrobnost šteje.

Volkswagnova električna mobilnost je kombinacija osupljivih tehnologij in visoke zanesljivosti. Naši razvojni inženirji z obsežnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami odločilno sooblikujejo mobilnost prihodnosti. Tukaj izveste, kako delujejo Volkswagnovi električni avtomobili.

Rekuperacija: vir energije v hibridnih in električnih avtomobilih.

Vsako Volkswagnovo električno in hibridno vozilo proizvaja lastno elektriko. Ko voznik zavira, se pridobiva električna energija, ki se potem akumulira v baterijah. Ta tehnologija se imenuje rekuperacija. Več podrobnosti o njenem delovanju si lahko ogledate v videu.

Pogled v notranjost električnega avtomobila.

Steklena manufaktura, izložbeno okno električne mobilnosti.

Leksikon električne mobilnosti

Tukaj najdete razlage najpomembnejših izrazov iz sveta električne mobilnosti

BEV

Ang. Battery Electric Vehicle oz. vozilo na baterijski električni pogon. Vozilo, ki ga poganja izključno elektrika iz baterije.

Blue Motion

Produktna znamka, ki označuje najvarčnejše modele v posameznih serijah znamke Volkswagen. 

Vozilo na gorivne celice

Vozilo z električnim pogonom, pri katerem se potrebna električna energija pridobiva iz vodika kot vira energije v gorivnih celicah. Edina emisija, ki pri tem nastane med vožnjo, je vodna para. Zato so gorivne celice za Volkswagen eden od možnih pogonskih konceptov prihodnosti.

Komunikacija Car-to-Car

Neposredna izmenjava podatkov in informacij med vozili, ki bo v prihodnosti služila varnosti v cestnem prometu in izboljšanju prometnega toka.

Komunikacija Car-to-X

Komunikacija vozil z njihovo okolico, ki bo v prihodnosti lahko skrbela za preprečevanje nesreč in prometnih zastojev. 

CO2

Ogljikov dioksid, plin brez barve in vonja, ki nastane med postopkom zgorevanja. CO₂ velja za glavnega povzročitelja učinka tople grede in globalnega segrevanja ozračja. Samo v letu 2007 je delež CO₂ znašal 88 % celotnih emisij toplogrednih plinov.

Menjalnik z dvojno sklopko (DSG)

Avtomatizirani ročni menjalnik, ki prek dveh sklopov menjalnika omogoča popolnoma avtomatsko prestavljanje brez zaznavne prekinitve v prenosu pogonske moči motorja.

Downsizing

Zmanjšanje gibne prostornine motorja in hkratno zvišanje specifične moči oz. gostote navora, na primer s polnilnikom. Z zmanjšanjem gibne prostornine motorja se zmanjšajo poraba goriva in emisije izpušnih plinov. 

Elektrifikacija pogonskega sklopa

Postopno uvajanje uporabe elektromotorjev kot alternativnega pogonskega vira prihodnosti. Razvoj se je začel z optimizacijo klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem z uporabo » rekuperacije (» mikro hibrid) in se nadaljuje prek različnih hibridnih sistemov (» polni hibrid, » priključni hibrid) vse do vozil na baterijski električni pogon (» BEV). 

Električni avtomobil/e-avtomobil/električno vozilo/e-vozilo

Avtomobil, ki ga ne poganja gorivo, ampak elektrika. Gledano natančneje je ta izraz širše poimenovanje tako za električna vozila z baterijo kot za » vozila na gorivne celice, odvisno od načina shranjevanja energije. V splošni rabi pa je z izrazom "električni avto" skoraj vedno mišljeno baterijsko električno vozilo (» BEV), ki ga poganja izključno elektrika.

Emisija

Odvajanje snovi ali energijskih oblik v okolje. Glavne emisije v cestnem prometu so ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), žveplov dioksid (SO₂), ogljikovodiki (HC) in ogljikov dioksid (» CO₂). Pri dizelskih motorjih sem poleg naštetih spadajo še trdni delci (saje, prah). S sodobnimi filtrirnimi sistemi jih je mogoče znižati na minimalne vrednosti.

Hibridno vozilo (HEV)

Ang. Hybrid Electric Vehicle oz. vozilo na hibridni električni pogon. Vozilo, pri katerem sta kombinirana vsaj dva pogonska koncepta - pogon na motor z notranjim zgorevanjem in pogon na elektromotor. Pojem hibrid ima več pomenov, saj lahko hibridna vozila razdelimo v različne kategorije glede na stopnjo elektrifikacije (» mikro hibrid, » blagi hibrid, » polni hibrid in » priključni hibrid). V splošni rabi je s poimenovanjem hibridno vozilo ponavadi mišljen » polni hibrid.

Intermodalni prometni koncepti

Transportni in prometni koncepti, ki zajemajo več vrst prevoznih sredstev in dovoljujejo neproblematično prehajanje med letalskim, avtobusnim in železniškim prometom, električnimi vozili, skupno uporabo avtomobilov in kolesi.

Lahka gradnja

Konstrukcijska tehnologija, katere cilj je doseči največje možne prihranke mase. Lahka gradnja je poleg pogonskega sistema najučinkovitejša možnost za varčevanje z gorivom in zmanjšanje emisij.

Litij-ionska baterija

Baterija z zelo visoko energijsko gostoto, je termično stabilna in skoraj brez » spominskega učinka. Zaradi naštetih pozitivnih lastnosti Volkswagen stavi na to tehnologijo.

Spominski učinek

Izguba kapacitete pri nekaterih vrstah baterij, ki pred polnjenjem niso bile izpraznjene do konca. Temelji na domnevi, da si baterija "zapomni" potrebno energijo in s časom namesto prvotne celotne količine energije zagotavlja le še količino, ki je bila potrebna pri kasnejših polnjenjih.

Mikro hibridi (TDI BlueMotion)

V ožjem pomenu mikro hibridi niso hibridna vozila, ampak so samo višja razvojna stopnja vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Mikro hibridi varčujejo z gorivom tako, da uporabljajo » sistem start-stop ali regenerirajo pri zaviranju nastalo energijo (» rekuperacija) in to shranijo v akumulator, da razbremenijo alternator. Zaradi delne elektrifikacije jih v širšem pomenu definicije lahko štejemo k » hibridnim vozilom, vendar mikro hibridi nimajo elektromotorja.

Blagi hibridi

Vozila, pri katerih električna komponenta predstavlja le majhen delež pogonskega koncepta. Vseeno imajo v primerjavi z » mikro hibridi višjo stopnjo elektrifikacije, ker imajo svojo baterijo in elektromotor. A z blagimi hibridi - za razliko od » polnih hibridov - izključno električna vožnja ni možna, poteka samo podpora motorja z notranjim zgorevanjem. Volkswagen se je zato odločil za tehnologijo polnih hibridov.

MBQ

Nem. Modularer Querbaukasten oz. prečni modularni sistem. Volkswagnov koncept produktnega razvoja in proizvodnje za prečno vgrajene motorje in menjalnike. Pri tej vrsti vgradnje leži ročična gred motorja prečno na smer vožnje in s tem vzporedno s premama. Večina vozil s sprednjim pogonom se danes izdeluje tako. V proizvodnji modele sestavijo iz vrste modulov, ki jih je glede na model mogoče različno kombinirati. Princip modularnega sistema dopušča več možnosti pri oblikovanju vozil, med drugim zaradi prilagodljive medosne razdalje in širine koloteka. Novo razvite družine motorjev so dosledno optimirane za zmanjšanje emisij CO₂. Inteligentna kombinacija materialov iz novih, izredno trdnih jekel in sodobni konstrukcijski principi pomenijo, da modularne komponente omogočajo večje udobje in boljšo varnost brez dodatne teže. Prečni modularni sistem je poleg tega na področju varnosti ter asistenčnih in infotainment sistemov za vse modele prinesel okoli 20 inovacij, ki so bile doslej domena višjih avtomobilskih segmentov. S takšnim sinergijskim učinkom je mogoče prihraniti veliko stroškov v razvoju in nabavi.

Brezemisijsko vozilo

Ang. Zero Emission Vehicle (ZEV). Vozilo, ki med delovanjem ne oddaja škodljivih izpušnih plinov in ustreza mejnim brezemisijskim vrednostim. Da pa se šteje za brezemisijsko vozilo tudi v skupni bilanci, mora električna energija, ki poganja vozilo, izvirati iz obnovljivih virov.

Ekološka elektrika

Tudi zelena elektrika, elektrika iz obnovljivih virov energije ali iz okolju prijazne soproizvodnje toplote in energije; fizikalno se ne razlikuje od "sive" elektrike.

Vrhunec proizvodnje nafte

Točka, ko bo dosežen vrhunec proizvodnje nafte, in od takrat naprej se bo proizvodnja vsako leto zmanjševala. Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da bo ta točka dosežena leta 2020. Manj ko bo nafte, dražja bosta bencin in dizelsko gorivo. Tudi zato so alternativne pogonske tehnologije nujno potrebne.

Priključni hibrid (TwinDrive BlueMotion)

Ang. Plug-In Hybrid Electric Vehicle oz. priključno hibridno električno vozilo. Vozilo, ki kombinira motor z notranjim zgorevanjem in elektromotor. Baterijo je mogoče napolniti prek vtiča (v nasprotju s » polnimi hibridi, pri katerih se baterija polni samo z » rekuperacijo). Priključni hibridi se v izključno električnem načinu lahko vozijo bistveno dlje. S priključnimi hibridi je izključno na električni pogon mogoče prevoziti približno 50 kilometrov, pri daljših razdaljah pa se vključi motor z notranjim zgorevanjem. Idealni so za ljudi, ki se vozijo tako po mestu kot tudi na daljše razdalje.

Post-litij-ionske baterije

Tehnologije, ki bodo nasledile današnje » litij-ionske baterije. Na primer odprti sistemi, kot so baterije cink-zrak z bistveno višjo energijsko gostoto (> 500 kWh), ki bi lahko nekoč omogočale električno mobilnost tudi za daljše razdalje.

Rekuperacija

Regeneracija kinetične energije, ki se sprošča med zaviranjem ali med zaviranjem z motorjem. Pri električnih avtomobilih se to večinoma zgodi tako, da pogonski motor prevzame funkcijo alternatorja, ki nastalo elektriko dovaja v akumulator, kjer jo shrani za kasnejšo uporabo. Iz fizikalnih razlogov je pri tem mogoče regenerirati le del zavorne energije.

Hitro polnjenje s sistemom CSS

V nasprotju s klasičnim polnjenjem z izmeničnim tokom (z osnovnim kablom ali na domači polnilni postaji) je hitro polnjenje na posebnih polnilnih postajah z enosmernim tokom mogoče že v 20-30 minutah. Na ta način je trenutno mogoče vzpostaviti okoli 80 odstotkov polnilne kapacitete. Sistem za kombinirano polnjenje CCS je mednarodno priznan standard. Dolgoročno gledano bo v prihodnosti na voljo tudi brezžična možnost polnjenja električnih vozil z uporabo indukcijske tehnologije.

Pametno omrežje

Angleško smart grid. Omrežje, ki uporablja sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije, na primer za integracijo decentralizirano proizvedene energije, za optimizacijo upravljanja obremenitev ali za upravljanje z energijo s strani strank. Cilj je zagotavljanje oskrbe z energijo na osnovi učinkovitega in zanesljivega delovanja sistema.

Sistem start-stop

Sistem za zmanjšanje porabe goriva v avtomobilih. Motor z notranjim zgorevanjem se ustavi zaradi zavorne sile alternatorja in izključenega dovajanja goriva, ko se vozilo počasi ustavlja ali miruje v zastoju. Motor se ponovno vključi popolnoma samodejno, ko voznik pritisne na pedal za plin oz. spusti zavorni pedal. Potenciali za prihranke pri gorivu so predvsem v mestnem prometu, za katerega so značilne številne faze mirovanja.

TDI

TDI pri Volkswagnu označuje vozila z dizelskim motorjem z direktnim vbrizgavanjem goriva in turbopolnilnikom. Prednosti motorjev TDI so varčnost, nizke emisije, odlična prožnost (navor) in zelo dober izkoristek moči. Oznaka TDI je v številnih državah zaščitena blagovna znamka v lasti družbe Volkswagen AG.

Think Blue.

Volkswagnova iniciativa za okolju prijazno mobilnost in trajnostni razvoj. Ime je nastalo kot prilagoditev slogana Think Small, ki je spremljal zgodbo o uspehu Volkswagna Hrošča v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Medtem ko je bil takrat cilj čim več ljudem omogočiti individualno mobilnost, želimo s Think Blue pospešiti prehod na okolju prijazno mobilnost in način življenja. Več o načelu Think Blue

TSI

Ang. Hybrid Electric Vehicle oz. vozilo na hibridni električni pogon. Vozilo, pri katerem sta kombinirana vsaj dva pogonska koncepta - pogon na motor z notranjim zgorevanjem in pogon na elektromotor. Pojem hibrid ima več pomenov, saj lahko hibridna vozila razdelimo v različne kategorije glede na stopnjo elektrifikacije (» mikro hibrid, » blagi hibrid, » polni hibrid in » priključni hibrid). V splošni rabi je s poimenovanjem hibridno vozilo ponavadi mišljen » polni hibrid.

Vozilo v omrežje (angl. Vehicle-to-Grid)

Konzepte, die Akkus von e-Fahrzeugen als Netzpuffer einsetzen. Bei Bedarf wird Energie aus den Elektrofahrzeugflotten zurück ins Netz gespeist. Dies kann im Sinne eines effektiven Last- und Speichermanagements sinnvoll sein, beispielsweise um Schwankungen bei den erneuerbaren Energien auszugleichen. Allerdings sind heutige Akkus noch nicht vollständig auf dieses Konzept ausgelegt. Das e-Fahrzeug bräuchte zudem ein teureres, bidirektionales Ladegerät, um Strom zurückspeisen zu können. Auch die Wandlungsverluste bei der Transformation von Gleichstrom (Akku) in Wechselstrom (Netz) müssten minimiert werden. Denkbar ist daher zunächst eine "Light-Variante", die ohne Rückspeisung funktioniert, aber bereits großen Nutzen für die Umwelt bringt. 

Motor z notranjim zgorevanjem

Pogonski motor, ki svojo moč proizvaja s pretvarjanjem kemijske energije iz goriva v toploto, s katero proizvaja mehansko delo. Pretvorbo v toploto doseže s sežiganjem goriv, ki jih večinoma sestavljajo ogljikovodiki.

Polni hibrid

Zanj je značilno, da ga lahko poganjata oba pogonska sistema. Motor z notranjim zgorevanjem in elektromotor lahko praviloma pri poganjanju vozila delujeta tudi hkrati.

Vodik

gl. Vozilo na gorivne celice

Od vira do kolesa (angl. Well-to-Wheel)

Celotna poraba energije in skupne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji, pripravi in uporabi določenega goriva. Pri nafti to pomeni od vrtine prek rafinerije, mreže bencinskih servisov in rezervoarja za gorivo v vozilu do trenutka, ko je uporabljena za pogon vozila. Proces je mogoče razdeliti v dve fazi: pot » od vira do rezervoarja (angl. Well-to-Tank) opisuje oskrbo z gorivom, pot » od rezervoarja do kolesa (angl. Tank-to-Wheel) pa uporabo goriva v vozilu in emisije pri vožnji.

Ciklična odpornost

Število ciklov polnjenja in praznjenja, ki jih lahko opravi baterija, preden njena kapaciteta pade pod določeno odstotno vrednost izhodiščne kapacitete. Volkswagen uporablja » litij-ionske baterije, ki ne razvijejo » spominskega učinka, se ne poškodujejo zaradi vsakodnevnega polnjenja in se le minimalno samodejno praznijo. Kakovostne komponente zagotavljajo, da baterije delujejo brezhibno skozi celoten življenjski cikel avtomobila. Zato Volkswagen za svoje visokonapetostne baterije zagotavlja 8-letno jamstvo. V tem času jih je mogoče napolniti več tisočkrat.

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen