Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

Tehnologija

Ker veste, da vsaka podrobnost šteje. Volkswagnova električna mobilnost je kombinacija osupljivih tehnologij in visoke zanesljivosti. Naši razvojni inženirji z obsežnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami odločilno sooblikujejo mobilnost prihodnosti. Tukaj izveste, kako delujejo Volkswagnovi električni avtomobili.

Pogled v notranjost električnega avtomobila.

Pogled v notranjost električnega avtomobila.

V čem se električni avtomobili razlikujejo od klasičnih?

Steklena manufaktura, izložbeno okno električne mobilnosti.

Steklena manufaktura, izložbeno okno električne mobilnosti.

V Stekleni manufakturi lahko spremljate, kako nastane novi e-Golf (poraba električne energije v kWh/100 km, komb.: 12,7; emisija CO₂, g/km, komb.: 0).

Vsako uro je organiziran ogled proizvodnje e-Golfa (poraba električne energije v kWh/100 km, komb.: 12,7; emisija CO₂, g/km, komb.: 0), s približno 50 eksponati in razstavljenimi vozili pa boste lahko še bolje občutili mobilnost prihodnosti, in sicer na igriv, interaktiven in informativen način. Spoznali boste inovativne tehnologije prihodnosti, ki jih boste lahko tudi sami preizkusili.

e-Glosar Kaj pomenijo izrazi, kot so BEV, rekuperacija ali Well-to-Wheel? Tukaj najdete razlage najpomembnejših pojmov iz sveta električne mobilnosti.

BEV

Ang. Battery Electric Vehicle oz. vozilo na baterijski električni pogon. Vozilo, ki ga poganja izključno elektrika iz baterije.

Blagi hibridi

Vozila, pri katerih električna komponenta predstavlja le majhen delež pogonskega koncepta. Vseeno imajo v primerjavi z » mikro hibridi višjo stopnjo elektrifikacije, ker imajo svojo baterijo in elektromotor. A z blagimi hibridi - za razliko od polnih hibridov - izključno električna vožnja ni možna, poteka samo podpora motorja z notranjim zgorevanjem. Volkswagen se je zato odločil za tehnologijo polnih hibridov.

Blue Motion

Produktna znamka, ki označuje najvarčnejše modele v posameznih serijah znamke Volkswagen.

Brezemisijsko vozilo

Ang. Zero Emission Vehicle (ZEV). Vozilo, ki med delovanjem ne oddaja škodljivih izpušnih plinov in ustreza mejnim brezemisijskim vrednostim. Da pa se šteje za brezemisijsko vozilo tudi v skupni bilanci, mora električna energija, ki poganja vozilo, izvirati iz obnovljivih virov.

Ciklična odpornost

Število ciklov polnjenja in praznjenja, ki jih lahko opravi baterija, preden njena kapaciteta pade pod določeno odstotno vrednost izhodiščne kapacitete. Volkswagen uporablja » litij-ionske baterije, ki ne razvijejo » spominskega učinka, se ne poškodujejo zaradi vsakodnevnega polnjenja in se le minimalno samodejno praznijo. Kakovostne komponente zagotavljajo izvrstno delovanje in čim manjšo obrabo. Zato Volkswagen za baterije, ki jih vgrajuje v električna vozila, zagotavlja posebno jamstvo. Podrobnosti si lahko preberete v jamstvenih pogojih.

CO2

Ogljikov dioksid, plin brez barve in vonja, ki nastane med postopkom zgorevanja. CO₂ velja za glavnega povzročitelja učinka tople grede in globalnega segrevanja ozračja. Samo v letu 2007 je delež CO₂ znašal 88 % celotnih emisij toplogrednih plinov.

Downsizing

Zmanjšanje gibne prostornine motorja in hkratno zvišanje specifične moči oz. gostote navora, na primer s polnilnikom. Z zmanjšanjem gibne prostornine motorja se zmanjšajo poraba goriva in emisije izpušnih plinov.

Eko elektrika

Tudi zelena elektrika, elektrika iz obnovljivih virov energije ali iz okolju prijazne soproizvodnje toplote in energije; fizikalno se ne razlikuje od "sive" elektrike.

Električni avto/e-avto/e-vozilo

Avtomobil, ki ga ne poganja gorivo, ampak elektrika. Gledano natančneje je ta izraz širše poimenovanje tako za električna vozila z baterijo kot za » vozila na gorivne celice, odvisno od načina shranjevanja energije. V splošni rabi pa je z izrazom "električni avto" skoraj vedno mišljeno baterijsko električno vozilo (» BEV), ki ga poganja izključno elektrika.

Elektrifikacija pogonskega sklopa

Postopno uvajanje uporabe elektromotorjev kot enega od alternativnih pogonskih virov prihodnosti. Razvoj se je začel z optimizacijo klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem z uporabo » rekuperacije (» mikro hibrid) in se nadaljuje prek različnih hibridnih sistemov (» polni hibrid, » priključni hibrid) vse do vozil na baterijski električni pogon (» BEV).

Emisija

Izpust snovi ali energijskih oblik v okolje. Glavne emisije v cestnem prometu so ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), žveplov dioksid (SO₂), ogljikovodiki (HC) in ogljikov dioksid (» CO₂). Pri dizelskih motorjih sem poleg naštetih spadajo še trdni delci (saje, prah). S sodobnimi filtrirnimi sistemi jih je mogoče znižati na minimalne vrednosti.

Hibridno vozilo (HEV)

Ang. Hybrid Electric Vehicle oz. vozilo na hibridni električni pogon. Vozilo, pri katerem sta kombinirana vsaj dva pogonska koncepta - pogon na motor z notranjim zgorevanjem in pogon na elektromotor. Pojem hibrid ima več pomenov, saj lahko hibridna vozila razdelimo v različne kategorije glede na stopnjo elektrifikacije (» mikro hibrid, » blagi hibrid, » polni hibrid in » priključni hibrid). V splošni rabi je s poimenovanjem hibridno vozilo ponavadi mišljen » polni hibrid.

Hitro polnjenje s sistemom CCS

Za razliko od klasičnega polnjenja z izmeničnim tokom (z osnovnim kablom ali na domači polnilni postaji) je hitro polnjenje na posebnih polnilnih postajah s sistemom CCS z enosmernim tokom mogoče že v 20-30 minutah. Na ta način je trenutno mogoče vzpostaviti okoli 80 odstotkov polnilne kapacitete. Sistem za kombinirano polnjenje CCS je mednarodno priznan standard. Dolgoročno gledano bo v prihodnosti na voljo tudi brezžična možnost polnjenja električnih vozil z uporabo indukcijske tehnologije.

Intermodalni prometni koncepti

Transportni in prometni koncepti, ki zajemajo več vrst prevoznih sredstev in dovoljujejo neproblematično prehajanje med letalskim, avtobusnim in železniškim prometom, električnimi vozili, souporabo avtomobilov in kolesi.

Lahka gradnja

Konstrukcijska tehnologija, katere cilj je doseči največje možne prihranke mase. Lahka gradnja je poleg pogonskega sistema najučinkovitejša možnost za varčevanje z gorivom in zmanjšanje emisij.

Litij-ionska baterija

Baterija z zelo visoko energijsko gostoto, je termično stabilna in skoraj brez » spominskega učinka. Zaradi naštetih pozitivnih lastnosti Volkswagen stavi na to tehnologijo.

Komunikacija Car-to-Car

Neposredna izmenjava podatkov in informacij med vozili, ki bo v prihodnosti med drugim služila izboljšanju prometnega toka.

Komunikacija Car-to-X

Komunikacija vozil z njihovo okolico, ki bo v prihodnosti lahko skrbela denimo za preprečevanje prometnih zastojev.

Menjalnik z dvojno sklopko DSG

Avtomatizirani ročni menjalnik, ki prek dveh sklopov menjalnika omogoča popolnoma avtomatsko prestavljanje brez zaznavne prekinitve v prenosu pogonske moči motorja.

Mikro hibridi (TDI BlueMotion)

V ožjem pomenu mikro hibridi niso hibridna vozila, ampak so samo višja razvojna stopnja vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Mikro hibridi varčujejo z gorivom tako, da uporabljajo » sistem start-stop ali regenerirajo pri zaviranju nastalo energijo (» rekuperacija) in to shranijo v akumulator, da razbremenijo alternator. Zaradi delne elektrifikacije jih v širšem pomenu definicije lahko štejemo k » hibridnim vozilom, vendar mikro hibridi nimajo elektromotorja.

MQB

Nem. Modularer Querbaukasten oz. prečna modularna platforma. Volkswagnov koncept produktnega razvoja in proizvodnje za prečno vgrajene motorje in menjalnike. Pri tej vrsti vgradnje leži ročična gred motorja prečno na smer vožnje in s tem vzporedno s premama. Večina vozil s sprednjim pogonom se danes izdeluje tako. V proizvodnji modele sestavijo iz vrste modulov, ki jih je glede na model mogoče različno kombinirati. Princip modularnega sistema dopušča več možnosti pri oblikovanju vozil, med drugim zaradi prilagodljive medosne razdalje in širine koloteka. Novo razvite družine motorjev so dosledno optimirane za zmanjšanje emisij CO₂. Inteligentna kombinacija materialov iz novih, izredno trdnih jekel in sodobni konstrukcijski principi pomenijo, da modularne komponente omogočajo večje udobje in boljšo varnost brez dodatne teže. Prečni modularni sistem je poleg tega na področju varnosti ter asistenčnih in multimedijskih sistemov za vse modele prinesel okoli 20 inovacij, ki so bile doslej domena višjih avtomobilskih segmentov. S takšnim sinergijskim učinkom je mogoče prihraniti veliko stroškov v razvoju in nabavi.

Pametno omrežje

Ang. Smart Grid. Omrežje, ki uporablja sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije, na primer za integracijo decentralizirano proizvedene energije, za optimizacijo upravljanja obremenitev ali za upravljanje z energijo, pridobljeno s strani uporabnikov. Cilj je zagotavljanje oskrbe z energijo na osnovi učinkovitega in zanesljivega delovanja sistema.

Polni hibrid

Zanj je značilno, da ga lahko poganjata oba pogonska sistema. Motor z notranjim zgorevanjem in elektromotor lahko praviloma pri poganjanju vozila delujeta tudi hkrati.

Post-litij-ionske baterije

Tehnologije, ki bodo nasledile današnje » litij-ionske baterije. Na primer odprti sistemi, kot so baterije cink-zrak z bistveno višjo energijsko gostoto (> 500 kWh), ki bi lahko nekoč omogočale električno mobilnost tudi za daljše razdalje.

Priključni hibrid (TwinDrive BlueMotion)

Ang. Plug-In Hybrid Electric Vehicle oz. priključno hibridno električno vozilo. Vozilo, ki kombinira motor z notranjim zgorevanjem in elektromotor. Baterijo je mogoče napolniti prek vtiča (v nasprotju s » polnimi hibridi, pri katerih se baterija polni samo z » rekuperacijo). Priključni hibridi lahko v izključno električnem načinu vozijo bistveno dlje. S priključnimi hibridi je mogoče na izključno električni pogon  prevoziti krajše razdalje, pri daljših razdaljah pa se vključi motor z notranjim zgorevanjem. Idealni so za ljudi, ki se vozijo tako po mestu kot tudi na daljše razdalje.

Rekuperacija

Regeneracija kinetične energije, ki se sprošča med zaviranjem ali med zaviranjem z motorjem. Pri električnih avtomobilih se to večinoma zgodi tako, da pogonski motor prevzame funkcijo alternatorja, ki nastalo elektriko dovaja v akumulator, kjer jo shrani za kasnejšo uporabo. Iz fizikalnih razlogov je pri tem mogoče regenerirati le del zavorne energije.

Sistem start-stop

Sistem za zmanjšanje porabe goriva v avtomobilih. Motor z notranjim zgorevanjem se ustavi zaradi zavorne sile alternatorja in izključenega dovajanja goriva, ko se vozilo počasi ustavlja ali miruje v zastoju. Motor se ponovno vključi popolnoma samodejno, ko voznik pritisne na pedal za plin oz. spusti zavorni pedal. Potenciali za prihranke pri gorivu so predvsem v mestnem prometu, za katerega so značilne številne faze mirovanja.

Spominski učinek

Izguba kapacitete pri nekaterih vrstah baterij, ki pred polnjenjem niso bile izpraznjene do konca. Temelji na domnevi, da si baterija "zapomni" potrebno energijo in s časom namesto prvotne celotne količine energije zagotavlja le še količino, ki je bila potrebna pri kasnejših polnjenjih.

Tank-to-Wheel

»Well-to-Wheel.

 

TDI

TDI pri Volkswagnu označuje vozila z dizelskim motorjem z direktnim vbrizgavanjem goriva in turbopolnilnikom. Prednosti motorjev TDI so varčnost, nizke emisije, odlična prožnost (navor) in zelo dober izkoristek moči. Oznaka TDI je v številnih državah zaščitena blagovna znamka v lasti družbe Volkswagen AG.

TSI

Oznaka tipa motorja v vozilih Volkswagen, ki obsega vse bencinske motorje z direktnim vbrizgavanjem goriva, tako z enojnim kot dvojnim tlačnim polnjenjem. Pojem zajema različne izvedbe tlačnega polnjenja in različne gibne prostornine kot tudi različno število valjev in njihovo razporeditev. S tehnologijo TSI je Volkswagnu uspelo ustvariti motorje, ki nudijo prednosti zaradi znižane porabe goriva in hkrati prepričajo s suvereno močjo.

Vodik

» Vozilo na gorivne celice

Vozilo v omrežje

Ang. Vehicle-to-Grid. Koncepti omrežij, pri katerih so baterije v električnih avtomobilih uporabljene kot omrežne rezerve. Po potrebi se energija iz voznega parka električnih vozil dovaja nazaj v omrežje. To je lahko smiselno za učinkovito upravljanje obremenitev in skladiščenja energije, na primer za izravnavo nihanj pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Toda današnje baterije še niso popolnoma primerne za ta koncept. Električno vozilo bi potrebovalo dražji, dvosmerni polnilnik, da bi lahko elektriko dovajalo nazaj v omrežje. Zmanjšati bi bilo treba tudi izgube, ki nastanejo pri pretvorbi iz enosmernega toka (baterija) v izmenični tok (omrežje). Zaenkrat je tako možna "lahka izvedba", ki deluje brez vračanja energije v omrežje, vseeno pa prinaša veliko koristi za okolje.

Vozilo na gorivne celice

Vozilo z električnim pogonom, pri katerem se potrebna električna energija pridobiva iz vodika kot vira energije v gorivnih celicah. Edina emisija, ki pri tem nastane med vožnjo, je vodna para. Zato so gorivne celice za Volkswagen eden od možnih pogonskih konceptov prihodnosti.

Vrhunec proizvodnje nafte

Točka, ko bo dosežen vrhunec proizvodnje nafte, in od takrat naprej se bo proizvodnja vsako leto zmanjševala. Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da bo ta točka dosežena leta 2020. Manj ko bo nafte, dražja bosta bencin in dizelsko gorivo. Tudi zato so alternativne pogonske tehnologije nujno potrebne.

Well-to-Tank

» Well-to-Wheel

Well-to-Wheel

Od vira do kolesa. Celotna poraba energije in celotne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo med proizvodnjo, dobavo in porabo posamezne vrste goriva. Pri nafti to pomeni od vrtine prek rafinerije, mreže bencinskih servisov in rezervoarja v vozilu vse do trenutka, ko je gorivo uporabljeno za pogon vozila. Proces je mogoče razdeliti v dve fazi: pot » od vira do rezervoarja (angl. Well-to-Tank) opisuje oskrbo z gorivom, pot » od rezervoarja do kolesa (angl. Tank-to-Wheel) pa uporabo goriva v vozilu in emisije pri vožnji.