Omejitev uporabe spletnih povezav

 

1. To spletno stran upravlja eno od podjetij, ki spada v koncern Porsche (Porsche Slovenija d.o.o.) in vključuje domačo stran (oz. prvo stran) in vse ostale pripadajoče spletne strani.

2. Porsche Slovenija d.o.o. v skladu z naslednjim dovoljuje izdelavo pravno ustreznih povezav z domačo stranjo te spletne strani.

3. Izdelava povezav iz interneta s Volkswagnovo domačo stranjo, če ni sklenjen drugačen pisni sporazum, je dovoljena le z izrecnim pismenim dovoljenjem Porsche Slovenija d.o.o. Pri tem opozarjamo, da je za Porsche nujno potrebno in pomembno, da imajo uporabniki interneta vsakokratni dostop do informacijske ponudbe te spletne strani le preko domače strani tega spleta. Domača stran tega spleta vsebuje pomembne podatke; Porsche Slovenija d.o.o. ima upravičen interes do tega, da se z njimi seznani vsak uporabnik interneta pred nadaljnjim dostopom do ostale ponudbe informacij (tudi pri večkratnem dostopu). Zaradi tega ni dovoljena izdelava kakršnihkoli medsebojnih povezav s spletnimi stranmi tega spleta, pri katerih bi se izognili domači strani tega spleta.

4. Izdelava medsebojnih povezav (referrals) v okviru postopkov iskanja z običajnimi iskalniki (Yahoo, Google, itd.) je vsekakor dovoljeno.

5. Porsche si pridržuje pravico do sprememb omejitev brez navajanja vzrokov - kadarkoli in v vse smeri.

6. Porsche Slovenija d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo ali pomanjkljivosti, ne glede na vrsto ali pravno podlago, ki bi jih povzročile medsebojne povezave, ki bi kršile ali so kršile omejitve.

7. Porsche Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico do prepovedi medsebojnih povezav za določene osebe, podjetja, združenja, skupin ljudi in/ali skupin podjetij v zvezi z določenimi spletnimi vsebinami, spletnimi stranmi ali spleti - brez navedbe vzrokov.

8. Izdelava posrednih ali neposrednih povezav na to spletno mesto, ki s kakršnimi koli informacijami, spletnimi vsebinami, spleti ali spletnimi stranmi vzpostavljajo zvezo pravno nedopustne, nemoralne, politično radikalne, diskriminacijske, kriminalne, nespodobne ali podobne narave, v vsakem primeru ni dovoljena.

9. Porsche Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da proti kršitvam omejitev kadarkoli ukrepa z vsemi razpoložljivimi tehničnimi in/ali pravnimi sredstvi.